Jan Willem Wienbelt, CFO Ctac: “Rendement moet fundament hebben”

fallback
'Ga zo door', dat kreeg CFO Jan-Willem Wienbelt vorige week te horen toen zijn benoeming tot lid van de Statutaire Directie van Ctac werd goedgekeurd door de aandeelhouders. En dat is precies wat Wienbelt van plan is. Formeel gezien wordt zijn verantwoordelijkheid weliswaar zwaarder, voor Wienbelt voelt het niet als een grote verandering. De strategie die hij de afgelopen jaren heeft gevolgd, blijft in grote lijnen ongewijzigd.

Voor Wienbelt is zijn benoeming vooral een bevestiging voor het goede werk dat hij de afgelopen jaren voor Ctac heeft gedaan. Wienbelt: “Inhoudelijk gezien verandert er eigenlijk niets in mijn nieuwe functie. Formeel gezien krijg ik weliswaar meer verantwoordelijkheid, maar zo ervaar ik het niet. Kortom: ik ga gewoon verder met de zaken waar ik mee bezig was”.

Die taken staan, hoe uiteenlopend ook, allen in dienst van de centrale doelstelling van Ctac: het creëren van aandeelhouderswaarde. Wienbelt: “Allereerst willen we dat bereiken door de verbetering van onze financiële positie. We komen vanuit een break-even situatie; ons streven is een situatie van gecontroleerde groei. Anders gezegd: het rendement moet fundament hebben”.

SAP Powerhouse
Deze waardecreatie geven we vorm, aldus Wienbelt, met de verdere uitbouw van het SAP Powerhouse. “Binnen het SAP Powerhouse hebben we twee soorten van specialisaties. Enerzijds op kennisgebieden als beheer en hosting van SAP systemen en integratie- en business intelligence vraagstukken. Anderzijds bieden we ook specialisaties op specifieke branches. Voor de logistieke markt hebben we bijvoorbeeld de businessunit Alphalogic, voor de retailbranche Re-Spect en voor het MKB ons bedrijfsonderdeel mYuice. We realiseren groei binnen deze businessunits en we hebben de ambitie om nieuwe gespecialiseerde business units neer te zetten”.

De CFO van Ctac heeft een enorm veelzijdig en breed takenpakket. “Naast finance & control en investor relations ook compliance, juridische en fiscale zaken; ik krijg er als CFO direct mee te maken. Die veelzijdigheid bevalt mij enorm. Ik vind het leuk om breed te opereren”. In zijn manier van werken staat het zoeken naar balans centraal. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over balans tussen ‘in business’ en ‘in control’ of tussen risicobeheersing en het benutten van kansen”.

Bijscholing
Er speelt veel binnen het werkveld van de CFO, vindt Wienbelt. Op het gebied van jaarverslaglegging en corporate governance is er een stortvloed aan nieuwe regels bijgekomen met IFRS en Tabaksblat. Om te voldoen aan de huidige eisen is de CFO verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door bijvoorbeeld bijscholing. Het is voor de CFO belangrijk dat hij zich regelmatig laat ‘voeden’. “Ik heb een postdoctorale controllersopleiding afgerond voordat ik bij Ctac begon. Daarnaast heb ik regelmatig contact met collega’s en goede adviseurs. Zodoende blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied”.

Wienbelt verwacht de komende jaren veel van de prestaties van Ctac. “Nu de markt weer voorzichtig aantrekt, merken we dat ook de vraag naar onze producten weer stijgt. Sterker nog: we groeien harder dan de algemene marktcijfers. Onze “SAP Powerhouse” strategie slaat goed aan. Kortom: ik heb vertrouwen in de toekomst van Ctac”.

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega’s wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen