Jaarverslag EU te veel bestedingsfouten

Te veel onregelmatigheden. In laatste jaar van 7-jaren-budget nog 60 procent uit te betalen.

Het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over het begrotingsjaar 2019, dat vandaag is gepubliceerd, is door de auditors goedgekeurd met de kanttekening dat er toch nog te veel fouten gemaakt worden, voornamelijk met uitgaven met een hoog risico. Het totale percentage onregelmatigheden is licht gestegen naar 2,7 procent ten opzichte van 2,6 procent in 2018. Voor uitgaven met een hoog risico gelden vaak ingewikkelde regels en subsidiabiliteitscriteria. Het foutenpercentage hierin is 4,9 procent, omhoog van 4,5 procent in 2018.

Tegen deze achtergrond, en ondanks verbeteringen op bepaalde uitgaventerreinen, geven de auditors een afkeurend oordeel over de uitgaven. Verder benadrukken de noodzaak van een solide en efficiënt beheer van het financiële noodpakket voor coronasteun, waardoor de EU-uitgaven de komende jaren bijna zullen verdubbelen.

Enorme betalingsachterstand

Tot eind 2019, het voorlaatste jaar van de huidige zevenjarige begroting, was slechts 40 procent (184 miljard euro) van uitbetaling van de overeengekomen Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) uitbetaald, trager dan gepland. Sommige lidstaten hadden minder dan een derde ontvangen. Hierdoor zijn de niet-afgewikkelde vastleggingen opgedreven, die eind vorig jaar 298 miljard euro bedroegen, het equivalent van bijna twee jaarlijkse begrotingen.

Het hele rapport is te downloaden als pdf.

(bron: EU; foto: David Bartus, Pexels)

Gerelateerde artikelen