Jaarverslag 2.0 krijgt vorm

Verenigde Staten maken zich op voor nieuwe internationale standaarden en vereisten voor een jaarverslag met relevante inhoud.

De International Auditing and Assurance Standards Board kwam onlangs met nieuwe standaarden , die auditors dwingen om hun rapporten te verrijken met relevante informatie, die gebruikers van die rapporten kunnen gebruiken en die bovendien inzicht geeft in wat en hoe de auditors onderzocht hebben. En in wat zij tijdens die zoektocht aangetroffen hebben, natuurlijk.

In de VS overweegt de Public Company Accounting Oversight Board ook daar een dergelijke standaard in te voeren; in 2013 kwam er al een eerste voorstel in die richting en men verwacht in de eerste helft van dit jaar een vervolg daarop.

De IAASB standaard is overigens gebaseerd op een eerdere standaard van de Britse Financial Reporting Council. Ze luiden niet identiek, maar beide vragen van de auditor om meer ‘narratief’ of verhalend te beschrijven wat hun belangrijkste focus, zorgen en vastgestelde risico’s waren tijdens de audit. Britse auditors worden bovendien te beschrijven wat de reikwijdte van hun research was, en hoe zij het concept ‘materialiteit’ hebben toegepast bij de planning en uitvoering van hun controle. In de IAASB-standaard gaat het dan om KAM’s, Key Audit Matters; in de laatste voorstellen van de PCAOB wordt van auditors verwacht dat zij ‘critical audit matters’ of CAMs definiëren en verwoorden. Meer details via www.complianceweek.com

Gerelateerde artikelen