IT grootste aanjager van groei EMEA-markt in 2013

Uit de resultaten van het Pan-EMEA IT Transformation-onderzoek, dat EMC vandaag introduceert, blijkt dat IT de belangrijkste factor is voor zakelijke groei in 2013. 40 procent van de respondenten geeft aan dat de ontwikkeling van nieuwe producten, na het vergroten van de omzet (46 procent), absolute top-prioriteit heeft.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat bedrijven hun IT-infrastructuur aanpassen om aansluiting te houden met de snel veranderende markt. Zeker 59 procent geeft in dat kader aan dat ze hun IT-functies in de komende twaalf maanden zullen aanpassen.

Volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd door Vanson Bourne, zijn twee factoren in het bijzonder belangrijk voor deze verandering: big data en cloud computing. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven in EMEA (47 procent) gelooft dat big data de markt zal scheiden in winnaars en verliezers, terwijl 46 procent denkt dat cloud computing ervoor zal zorgen dat de traditionele IT binnen hun organisatie binnen drie jaar zal worden vervangen. Deze mening is het sterkst aanwezig bij bedrijven in Saudi Arabië (75 procent) en Turkije (60 procent). Rusland en Tsjechië scoren hier met respectievelijk 32 en 26 procent het laagst.

Over het algemeen zijn de respondenten het er over eens dat hun IT-prioriteiten in lijn liggen met de bredere, zakelijke doelen. De opkomende markten lopen hierin voorop. Zo is Tsjechië (88 procent) hiervan het meest overtuigd. In de Belux-regio (65 procent) en Finland (62 procent) is men het minst overtuigd, maar is de score toch nog erg hoog.

Big data en cloud beïnvloeden rollen en verantwoordelijkheden in organisaties
De meeste bedrijven in EMEA (78 procent) denken over de juiste vaardigheden te beschikken om tegemoet te komen aan hun IT-prioriteiten. Vooral bedrijven in Turkije (87 procent), Marokko (87 procent), Nederland (84 procent), Polen (84 procent) en Oostenrijk (83 procent) zijn hiervan overtuigd. In het onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat deze vaardigheden steeds meer komen te liggen op het vlak van big data- en cloud computing-technologie.

Meer dan de helft van de organisaties (56 procent) is het er over eens dat cloud computing zorgt voor nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor IT-personeel. Deze visie wordt vooral gedeeld in landen als Turkije (72 procent) en Marokko (70 procent) en in mindere mate in Duitsland (33 procent) en Oostenrijk (22 procent).

Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat een groter aantal bedrijven in de opkomende markten voornemens is big data-oplossingen in te zetten dan in de ontwikkelde markten. Zo scoren Rusland (56 procent) en Zuid-Afrika (40 procent) op dit vlak beduidend hoger dan landen als Finland (19 procent) en Italië (19 procent).

De verhoudingen zijn zelfs zo dat 48 procent van de bedrijven in de ontwikkelde markten geen plannen heeft om big data-oplossingen te gaan inzetten en daarvan te profiteren. In de opkomende markten ligt dit percentage op 33 procent.

Hans Timmermans, CTO van EMC Nederland: “Deze resultaten schetsen een positief plaatje voor EMEA. De bedrijven die onderzocht zijn, zijn actief bezig met groei en maken hiervoor steeds vaker gebruik van IT om dit te realiseren. Waar IT vroeger een kostenpost was, wordt het nu steeds vaker als strategisch gezien. Ik vind het opmerkelijk dat bedrijven in de opkomende markten in EMEA veel sneller big data-technologie omarmen dan in ontwikkelde landen. Als deze trend doorzet, zullen organisaties in opkomende markten hier in de gehele regio absoluut van gaan profiteren.”

Beveiliging en compliance: belangrijke zorgen
Bij alle onderzochte bedrijven in EMEA zijn er zorgen over beveiliging en data governance wanneer big data en cloud computing onderwerp van gesprek zijn. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven in opkomende markten (79 procent), maar ook in de ontwikkelde markten staan deze zaken met 75 procent hoog op de agenda. Men maakt zich het meest druk over beveiliging en data governance in Hongarije (89 procent). Tsjechië (88 procent) en Marokko (87 procent). Dat is aanzienlijk wanneer je dat vergelijkt met Belux (26 procent) en Finland (44 procent). Het is evident dat wanneer bedrijven de echte waarde van corporate data inzien, beveiliging en governance snel in belang toenemen.

Bron: EMC-onderzoek onder 6.656 IT en zakelijke beslissers in 22 landen onthult zakelijke prioriteiten

Gerelateerde artikelen