Inzicht in cijfers basis voor succes industrie

De Nederlandse industrie heeft te maken met een grote beweeglijkheid van zowel inkoopprijzen als productieomvang. Om als bedrijf sterk door deze tijden heen te komen, is snel en accuraat cijfermatig inzicht onontbeerlijk.

De crisis van 2008 heeft geleerd dat de bedrijven die dit inzicht hebben en het management hebben dat tijdig reageert op deze inzichten, financieel gezonder zijn. Daarbij komt dat cijfermatig inzicht in afnemers en het delen van cijfers met personeel en kredietverlener in de toekomst belangrijker worden.

Dit concludeert ING Economisch Bureau in de publicatie ‘Tussen ratio en gevoel’, gepubliceerd op 10 april, tijdens de Week van de Ondernemer.
 
Transparantie tussen industrie en bank vergroot vertrouwen
‘Bedrijven die actief, en met regelmaat de bank informeren over de gang van zaken, winnen aan vertrouwen, juist ook in de situatie waarin het tijdelijk minder gaat’ zegt Rindert Ekhart, sectormanager industrie van ING Nederland. Deze ondernemingen komen beter beslagen ten ijs in geval van economische tegenslag. ‘Beschouw de bank echt als partner. Door goede en slechte tijden.’ aldus Ekhart. ‘Als de bank goed geïnformeerd is en de onderneming de juiste maatregelen neemt, zal de bank makkelijker mee gaan met een tijdelijke kredietbehoefte.’ Op haar beurt mag van de bank verwacht worden dat zij duidelijk is over de benodigde gegevens. ‘Het is beter hierover direct in gesprek te gaan, dan onder hoge tijdsdruk’.
 
Betrokkenheid van personeel
Ook het delen van resultaten met het personeel is een cruciale factor. Door de snellere toe- en afname van de vraag naar (eind)producten en door de fluctuaties in grondstofprijzen is bijsturen van de productiecapaciteit steeds belangrijker. ‘Ondernemingen die de resultaten van het bedrijf delen met medewerkers, kweken meer begrip voor een flexibeler inzet van personeel’, aldus Ekhart.
 
Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen