‘Inzet van nieuwe technologie levert concurrentievoordeel op’

Uit het recente onderzoek 'The Digital Dividend - First Mover Advantage', uitgevoerd door Harvard Business Review (HBR) Analytic Services, blijkt dat een vroegtijdige inzet van nieuwe technologieën de bedrijfsresultaten verbetert. 57 procent van respondenten meent dat ICT de innovatie en bedrijfsgroei stimuleert

De onderzoeksresultaten tonen aan dat technologische ‘pioniers’ – bedrijven die sterk geloven in de voordelen van nieuwe technologieën en die willen profiteren van de voordelen van de first-mover – een grotere kans maken om marktleiders te worden, zowel in omzet groei als in  marktaandeel, dan hun concurrenten. 
Twintig procent van deze bedrijven wist een omzetgroei van meer dan 30 procent te realiseren. Dit is ruim twee keer zoveel dan bedrijven die werden geïdentificeerd als technologische ‘volgers’, organisaties die een afwachtende houding aannemen en pas in nieuwe technologie investeren zodra de voordelen daarvan in de praktijk zijn aangetoond. En zelfs drie keer meer dan de omzetgroei van ‘afwachtenden’, bedrijven die technologie pas inzetten zodra deze op grote schaal is ingeburgerd.
Voor het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Verizon Enterprise Solutions, zijn 672 (IT) managers wereldwijd geënquêteerd. Zij werden gevraagd naar gevolgen van wat HBR Analytic Services de ‘Big Five’-technologieën noemt, namelijk mobiele technologie, sociale netwerken, cloud computing, geavanceerde analytics en machine-to-machine (M2M)-communicatie. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de manier waarop deze technologieën de bedrijfsvoering van ondernemingen veranderen en hen in staat stellen om aandeelhouderswaarde te creëren.
“Organisaties moeten voortdurend innoveren om de concurrentie voor te blijven en uit dit onderzoek blijkt dat technologie een belangrijke pijler is voor zakelijke groei”, zegt Tony Recine, de chief marketing officer van Verizon Enterprise Solutions. “Uit het onderzoek van HBR Analytics Services blijkt dat bedrijven de Big 5-technologieën inmiddels als belangrijke groeifactor zien. Het creëert nieuwe bedrijfsmodellen en verandert de interactie met klanten. Belangrijk is dat de waarde van deze nieuwe technologieën niet zozeer schuilt in hun afzonderlijke prestaties, maar in de bundeling van hun krachten tot een integrale oplossing.”
Het ‘first mover’-voordeel
Het onderzoekrapport definieert drie houdingen ten opzichte van technologie: die van IT-pioniers (34 procent van de respondenten), -volgers (35 procent) en -afwachtenden (30 procent). Van alle respondenten beschouwt 57 procent ICT als een investering die de innovatie en bedrijfsgroei stimuleert. Van de IT-pioniers gaf 54 procent aan dat technologie voor een belangrijke verandering van het bedrijfsmodel heeft gezorgd. Tweeënvijftig procent zei dat technologie hun product- en dienstenaanbod heeft veranderd. Daarentegen beschouwde slechts 29 procent van de bedrijven in de categorie ‘volgers’ en 10 procent in de categorie ‘afwachtenden’ technologie als een factor die het bedrijfsmodel doet veranderen.
Het onderzoek wees desondanks op een brede inzet van verschillende  vormen van technologie bij alle organisaties die aan het onderzoek deelnamen. Zo doet 73 procent een beroep op cloud computing, maakt 61 procent intensief gebruik van mobiele technologie en zet 83 procent social media en tools voor samenwerking in voor zakelijke doeleinden. Twintig procent maakt gebruik van M2M.
Het onderzoek identificeerde daarnaast ook obstakels die de inzet van nieuwe technologieën in de weg staan. Legacy technologie wordt door 34 procent van de respondenten genoemd als struikelblok voor innovatie. Vierenveertig procent zegt dat er een flexibeler bedrijfscultuur nodig is om nieuwe technologieën te gebruiken met het doel om nieuwe manieren van zakendoen te ontwikkelen.
__________________________________________________________________________________________________
Met meer dan 350 Finance Directors vindt op donderdag 27 november 2014 het Jaarcongres Finance Transformation plaats in DeFabrique in Utrecht. Laat u inspireren door best practices, rondetafelsessies en diverse presentaties rondom het thema Leading Business Transformation. Meld u aan via Finance-Transformation.nl
__________________________________________________________________________________________________
 
Uit de onderzoekresultaten blijkt verder dat samenwerking tussen afdelingen van cruciaal belang is. Het afzonderlijk regelen van de ICT en de business en het bestaan van geïsoleerde functionele eilandjes binnen de organisatie kunnen uiterst nadelig zijn voor het bedrijf. Positief nieuws is dat een groot aantal respondenten aangeeft dat ze inmiddels worden betrokken bij technologische beslissingen. Vijfentwintig procent van de respondenten beschouwt zichzelf “in hoge mate betrokken”, terwijl 48 procent van mening was dat ze “enigszins betrokken” waren. Van deze identificeerde 42 procent zich als directielid, 30 procent als senior manager en 14 procent als ‘overige’ manager. Minder dan 10 procent van de respondenten was actief in een ICT-functie. Dit geeft aan dat ICT inmiddels sterk is geïntegreerd in het bredere zakelijke ecosysteem.
“Nieuwe technologieën kunnen een echt concurrentievoordeel opleveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er binnen de organisatie voldoende draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsprocessen en -modellen”, zegt Angelia Herrin, redacteur Onderzoek en Speciale Projecten van Harvard Business Review. “Bedrijven moeten zich flexibeler opstellen in de  implementatie van technologie en innovatie in hun bedrijfscultuur integreren om de werkelijke zakelijke waarde ervan te kunnen realiseren.”
 
Regionale en marktverschillen
Uit de onderzoeksresultaten bleek ook dat er, wat betreft de inzet van nieuwe technologie, sprake is van verschillen tussen verticale markten en regio’s. Hoewel financiële dienstverleners intensief gebruikmaken van technologie, vallen ze eerder in de categorie ‘volgers’ en zijn ze meer risicomijdend vanwege de uiterst strikte branchenormen en de omgang met gevoelige financiële informatie.
Organisaties in verschillende sectoren waren echter in staat om aanzienlijke voordelen te realiseren met de inzet van nieuwe technologie. Voorbeelden zijn onder meer:
Energie- en nutssector: 43 procent van alle respondenten in deze sector gaf aan in de voordelen van nieuwe technologie te geloven en te streven naar pioniersvoordelen met de inzet daarvan. Gevraagd naar de gevolgen van deze nieuwe technologieën voor hun bedrijfsvoering zei 67 van de respondenten dat deze hen in staat stellen om beter in te springen op de wensen en behoeften van klanten. 72 procent maakte melding van verbeterde interne samenwerking.*
Financiële dienstverlening: 66 procent van de respondenten noemde de veranderende relaties met klanten als de belangrijkste drijfveer achter de technologische transformatie die momenteel binnen de financiële sector plaatsvindt. 78 procent zei dat de nieuwe technologieën hen in staat stellen om effectiever op klanten te reageren.
Productie-industrie: In vergelijking met andere verticale markten is de productie-industrie terughoudend met de inzet van nieuwe technologie vanwege de consolidatieslag die in deze sector gaande is. 39 procent van alle respondenten ziet zichzelf als afwachtend, terwijl 26 procent zichzelf tot de categorie van pioniers rekent. Voldoen aan de verwachtingen van klanten blijkt de belangrijkste drijfveer voor de inzet van nieuwe technologie. 74 procent van de respondenten zegt dat dit hun responsiviteit heeft verbeterd.
Gezondheidszorg: Hoewel zorginstellingen geneigd zijn om de inzet van nieuwe technologieën uit te stellen totdat deze zich in de praktijk hebben bewezen, gaf 90 procent aan dat technologie voor een transformatie had gezorgd van hun product- en dienstenaanbod. 72 procent zei gebruik te maken van cloud computing.*
Publieke sector: 64 procent van de respondenten zag ICT als een investering die het innovatievermogen bevordert. Desondanks gaf slechts 18 procent aan dat hun organisatie erop uit is om pioniersvoordelen te realiseren, terwijl het onderzoekgemiddelde op 34 procent lag. Gevraagd naar wat er nodig zou zijn voor een intensievere inzet van technologie noemden de respondenten de behoefte aan een flexibeler bedrijfscultuur (51 procent) en het vermogen om op nieuwe manieren zaken te doen (46 procent). 68 procent zei dat de inzet van nieuwe technologieën hun samenwerking met klanten zou verbeteren.
Zakelijke dienstverlening/consultancy: 45 procent van de respondenten in deze verticale markt gelooft sterk in de voordelen die nieuwe technologie hen kan bieden in hun streven naar pioniersvoordelen (in vergelijking met een onderzoekgemiddelde van 34 procent). 71 procent van de respondenten was in de afgelopen drie jaar in staat om hun zakelijke kernstrategie te herzien dankzij de inzet van nieuwe technologieën. 49 procent gaf aan dat geavanceerde analytics hun productontwikkelingsproces stimuleerde.
Technologiebedrijven: 62 procent gelooft in het pioniersvoordeel. 30 procent van de respondenten zegt dat technologie hen heeft geholpen om zich in belangrijke mate van de concurrentie te onderscheiden, dit in vergelijking met een onderzoekgemiddelde van 15 procent.
*Hierbij dient te worden gewezen op de geringe omvang van de steekproef (Energie- en nutssector n=61, Gezondheidszorg n=74)
 
Organisaties in groeimarkten zoals Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika vallen over het algemeen in de categorie pioniers. Bedrijven in gevestigde markten zoals Azië, Europa en Noord-Amerika zijn er met de grootste waarschijnlijkheid in geslaagd om de uitdagingen te overwinnen die gepaard gaan met het gebruik van legacy technologieën. Aziatische bedrijven hebben de meest ingrijpende veranderingen binnen hun productontwikkelingsproces weten te realiseren (41 procent) dankzij de brede inzet van technologie. In Europa ligt dit percentage op 28 procent, en in de Verenigde Staten en de rest van de wereld op 30 procent.

Gerelateerde artikelen