Inzet stuurinformatie nog verre van optimaal

Uitvoering beleidsplannen in bedrijfsleven laat vaak te wensen over.

Er worden veelvuldig plannen gemaakt in organisaties, maar de uitvoering van die plannen is een stuk lastiger uitvoerbaar. Uit onderzoek van het Kompasteam onder Nederlandse bedrijven blijkt dat veel organisaties worstelen met de koppeling tussen beleid en uitvoering.

Informatie die nodig is om succesvol te zijn helpt om op koers te blijven. “Stuurinformatie is nodig om afgewogen beslissingen te kunnen nemen en dus succesvol te zijn”, aldus Eldert de Jager, een van de initiatiefnemers van het Kompasteam.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:
– De behoefte en bereidheid in organisaties voor het creëren van een betere besturing is hoog;
– Het wordt vaak als lastig ervaren om de juiste Kritieke succesfactoren ( KSF’s) te vinden bij de Missie, de Visie en het Ondernemingsplan om de focus te bepalen;
– Het is uitdagend om de juiste KPI’s te vinden en weten hoe daar doelen en initiatieven aan te koppelen;
– De beschikbare KPI-dashboards worden te weinig gezien als een echte aanzet tot actie op een afwijking;
– De inzet van verbeteracties is vaak geen logisch vervolg op het KPI-Dashboard. Zeer vaak wordt opgemerkt dat feedback niet leidt tot bijstelling van Visie en Ondernemingsplan;
– In organisaties beginnen we meestal enthousiast met maken van plannen, maar vervolgens gaat het heel stroef in de uitvoering.

Conclusie van het onderzoek
Veel organisaties houden zichzelf niet op koers. Een BNU score van 81% laat zien dat beleid en uitvoering slecht aan elkaar zijn gekoppeld. De noodzaak wordt wel gezien en daarbij worden er oplossingen ontworpen, maar de plannen worden te weinig uitgevoerd. 30% van de deelnemers aan het onderzoek geeft de eigen organisatie een cijfer van 2,5 of lager (op de schaal van 1 tot 10). Slechts rond de 10% vond van zichzelf dat ze het goed deden met een score van 4 of hoger. Het merendeel presteert dus gemiddeld.

Dit onderzoek toont aan dat de inzet van stuurinformatie bij veel organisatie nog lang niet optimaal is. Uit de antwoorden van de respondenten komt naar voren dat het management van de organisatie genoeg plannen heeft en ook wel graag aan oplossingen wil werken, maar dat het zeer lastig is om deze in de praktijk gestructureerd vorm te geven en draagvlak te creëren. “We kunnen op basis van ons onderzoek voorzichtig constateren dat de bereidheid voor het creëren van goede stuurinformatie hoog is, maar dat het door allerlei oorzaken vaak blijft hangen in de uitvoering”, aldus Eldert de Jager.

Gerelateerde artikelen