Invoering wetgeving betaaldiensten markeert start Europese incasso

Op 1 november is de wet van kracht geworden waarmee de zogenoemde Richtlijn Betaaldiensten wordt ingevoerd. Deze harmoniseert de voorwaarden voor betaalproducten in Europese Gemeenschap. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De rechtsbescherming van de consument is met de nieuwe wetgeving goed geregeld. Zo is vanaf nu de terugboektermijn van een incasso betaling verruimd van 30 dagen naar 8 weken. In Nederland zijn de Algemene Bankvoorwaarden en de voorwaarden voor het betalingsverkeer aangepast. De banken hebben hun klanten daarover de afgelopen maanden geïnformeerd, ondersteund door een mediacampagne van de NVB.
 
De invoering van de richtlijn maakt ook de invoering van de Europese incasso mogelijk.. Met de Europese incasso is het mogelijk zowel binnen Nederland als grensoverschrijdend een machtiging te geven om geautomatiseerd betalingen te laten doen. De Europese incasso wordt tussen nu en uiterlijk 1 november 2010 door de banken in Europa ingevoerd. De Nederlandse banken hebben afgesproken met de invoering uiterlijk op 1 juli 2010 gereed te zijn.

Voorlopig zal de huidige, nationale Incasso blijven bestaan naast de Europese incasso. Bedrijven bepalen zelf wanneer zij gebruik gaan maken van deze nieuwe Europese standaard. Consumenten (en bedrijven) kunnen een machtiging voor een Europese incasso afgeven aan binnen- of buitenlandse bedrijven zodra hun bank daarvoor gereed is.
 
Een Europese betaalmarkt
Voor het afrekenen met betaalpassen, het uitvoeren van girale betalingen of laten verwerken van automatische incasso zal er straks geen verschil meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende transacties in euro.

Nederland en de andere eurolanden krijgen naast het grenzenloze betaalgemak van de euromunten en -biljetten ook standaard girale betaalmiddelen met Europees bereik. De overgang van de huidige, nationale naar Europese standaarden voor betalingsverkeer is een omvangrijk en langdurig traject.
 

Gerelateerde artikelen