Invoering DBA wijzigt ook fiscale regeling commissarissen

Dinsdag ging de Eerste Kamer akkoord met de invoering van de Wet DBA. Dit heeft ook gevolgen voor commissarissen die op dit moment werkzaamheden verrichten op basis van een VAR. Met het vervallen van de VAR moeten opdrachtgevers vanaf 1 mei 2016 - de beoogde ingangsdatum van de Wet DBA - op de commissarisbeloning altijd loonheffingen inhouden en afdragen.

Dit meldt KPMG Meijburg. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel van de Wet DBA in de Eerste Kamer op 26 januari 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën echter toegezegd om – eerst via een beleidsbesluit en later door een aanpassing van de wet – de fictieve dienstbetrekking van de commissaris af te zullen schaffen, waardoor de commissaris niet meer onder de Wet op de loonbelasting zal vallen en er geen loonheffingen en werkgeversbijdrage Zvw verschuldigd zijn. Voor de btw-plicht ter zake van de commissarisbeloning heeft de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking verder geen gevolgen.

• Invoering Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wijzigt fiscale regeling commissaris

Gerelateerde artikelen