Investeringsbereidheid mkb verdubbeld in december

investeringsbereidheid mkb
Ondernemers missen het zicht op financiering en subsidies.

Een kwart van de ondernemers in het mkb is van plan om op korte termijn weer te gaan investeren. Nog eens een vijfde wil dat volgend kwartaal weer gaan doen. De investeringsbereidheid van ondernemers is hiermee verdubbeld ten opzichte van voorgaande perioden.

Dit blijkt uit de recente peiling van ondernemersvereniging ONL en Stichting MKB Financiering. Elke twee maanden voeren deze organisaties deze peiling uit.

Daaruit blijkt dat de meeste ondernemers niet bekend zijn met investeringsmaatregelen. De investerings- maatregelen zoals de KKC-, COL- en BMKB-C regeling minder bekend. Slechts 28 procent van de ondernemers kent de KKC-regeling. De COL-regeling is zelfs bij maar 12 procent bekend.

Ook is er veel onbekendheid waar ondernemers terecht kunnen om daadwerkelijk een financiering aan te vragen. Tachtig procent heeft geen idee waar men terecht kan voor financiering. Slechts 4 procent verwacht bij een bank nu (groei)financiering aan te kunnen trekken.

Uit de laatste peiling blijkt ook dat steeds meer bedrijven liquiditeitsproblemen heeft. De helft van de ondernemers geeft aan dat dit het geval is, een lichte toename (+1%) ten opzichte van het najaar.

Slechts vier procent van de ondernemers geeft aan met deze problemen terecht te kunnen bij de bank. Dit percentage is gedurende het jaar afgenomen. De helft van de ondernemers geeft aan de bank niet te zien als een partner die naast hen staat.