Investeringsbereidheid in ICT-software gedaald ten opzichte van 2015

De bereidheid om in ICT-software te investeren is met vijf procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Echter geeft nog steeds 48 procent van de Nederlandse bedrijven aan de komende tijd te willen investeren in ICT.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Nederlandse Investeringsmonitor van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Daarnaast lijkt de populariteit van crowdfunding als investeringsvorm te dalen van tien naar slechts vier procent. 
Zo’n 4 op de 5 van de bijna 1.000 ondervraagde bedrijven geeft aan bereid te zijn geld vrij te maken voor investeringen in de eigen onderneming. Zo’n 45 procent van de bedrijven verwacht de komende tijd te gaan investeren in ICT-hardware. Dit is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van eind 2015. De investeringsbereidheid in ICT-software daalt daarentegen met vijf procent, naar 25 procent.
 
Financieringsvorm: eigen geld
Ruim 80 procent van de bedrijven met meer dan vijftig werkzame personen verwacht aankomende investeringen te financieren met eigen middelen, dat betekent in de praktijk: eerst sparen, dan pas investeren. Toch overweegt 43 procent om leasing in te zetten als financieringsbron. De populariteit van crowdfunding bij bedrijven met tien werknemers of meer daalt van tien procent in 2015 naar een schamele vier procent. “In 2015 zag je nog dat crowdfunding in het MKB enorm populair was als financieringsvorm, maar dit is een jaar later fors gedaald”, zegt Stephan van Beek, voorzitter van NVL. “Als het gaat om het financieren van investeringen in bedrijfsmiddelen is crowdfunding wellicht niet de aangewezen vorm.”
 
Duurzame energie
Uit de resultaten blijkt dat voornamelijk grote bedrijven willen investeren in duurzame energie. Bij organisaties met meer dan vijftig werknemers is de bereidheid om te investeren in duurzame energie bijna drie keer zo groot (17 procent) als bij kleinere bedrijven (6 procent). “We zien steeds vaker dat grotere bedrijven de druk voelen van de overheid en van het publiek om te investeren in duurzame energie. Ook de aandacht voor het milieu in de media helpt hierbij”, zegt Van Beek. Daarnaast blijkt ook dat bijna 70 procent van de grote bedrijven een proactieve houding heeft tegenover duurzaamheid.
 

Gerelateerde artikelen