Investeren in zonnepanelen ook gunstig voor de (btw) portemonnee

Recentelijk heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan in een bijzonder interessante zaak over zonnepanelen. Deze uitspraak kan erg positief uitpakken voor Nederlandse huiseigenaren die in het bezit zijn van zonnepanelen.

De Oostenrijkse heer Fuchs is een huiseigenaar die een aantal zonnepanelen heeft aangeschaft en op zijn dak heeft laten plaatsen. Het betreft hier ‘netgekoppelde zonnepanelen’, die elektriciteit produceren die rechtstreeks terug het net invloeit. De heer Fuchs heeft een contract met zijn energieleverancier, waarin staat dat de opgewekte elektriciteit wordt verkocht en geleverd aan deze energieleverancier.

Fuchs is van mening dat hij voor het leveren van elektriciteit aan zijn energieleverancier, als ondernemer voor de omzetbelasting kwalificeerde en heeft daardoor de btw op de aankoop- en installatiekosten teruggevraagd. De Oostenrijkse belastingdienst was het hier niet mee eens, waarna de Oostenrijkse rechter prejudiciële vragen aan het HvJ EU heeft gesteld.

Het HvJ EU heeft nu geoordeeld dat Fuchs wel-degelijk economische activiteiten verricht en dus btw ondernemer is: de productie en levering van elektriciteit aan zijn energieleverancier vindt duurzaam plaats. Het maakt hierbij niet uit dat er minder energie wordt geleverd aan de energieleverancier dan er door Fuchs wordt afgenomen. Daarnaast oordeelt het HvJ EU dat Fuchs als ondernemer en niet als particulier handelde, doordat hij btw berekende aan de energieleverancier. Het gevolgd is dat Fuchs de btw op de aankoop- en installatiekosten van de zonnepanelen kan terugvragen.

Voordelen voor klanten: btw terugvragen Deze uitspraak lijkt positief voor Nederlandse huiseigenaren die zonnepanelen (hebben laten) plaatsen en een contract hebben afgesloten met hun energieleverancier waarbij alle opgewekte energie aan de leverancier wordt geleverd. In de eerste plaats kunnen zij de btw op de aanschafkosten van de zonnepanelen terugvragen. Naar onze mening is dit zelfs nog mogelijk voor zonnepanelen die in de afgelopen vijf kalenderjaren zijn aangeschaft. Tenslotte is men al die tijd ondernemer geweest.

In de tweede plaats is over de omzet aan geleverde elektriciteit minder of zelfs geen btw verschuldigd, wanneer de te betalen omzetbelasting minder is dan € 1.883 per kalenderjaar door toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR). De KOR vormt een financiële tegemoetkoming voor kleine ondernemers door middel van een vermindering van de te betalen omzetbelasting. Daarnaast bestaat er wel recht op aftrek van btw op de kosten die met betrekking tot de zonnepanelen in rekening zijn gebracht. Hierdoor is het mogelijk dat er wel aftrek van btw is, maar men geen btw hoeft af te dragen over de opgewekte en geleverde elektriciteit.

Wij wachten met spanning nadere informatie van de Belastingdienst af. Wij weten dat het ministerie van Financiën inmiddels in gesprek is met de Europese Commissie. De Belastingdienst zit immers niet te wachten op een enorme uitbreiding van het ondernemersbestand. Ook zijn al vragen hierover in de Tweede Kamer gesteld of dit nu wel de bedoeling is en de EU richtlijn op dit punt niet zou moeten worden aangepast. Het is duidelijk dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.

Bron:
Grant Thornton

Gerelateerde artikelen