Internet en export belangrijkste economische groeimotoren 2013

Het jaar 2013 blijft nog zwaar voor ondernemers, maar als zij op korte termijn inspelen op langlopende trends kunnen zij sterker uit de crisis komen. De Nederlandse consument bezuinigt en past zijn bestedingsgedrag aan. Hierdoor zijn op sommige gebieden duidelijke groeikansen te zien.

Tegelijkertijd zijn veel bedrijven voor een belangrijk deel afhankelijk van de handel met het buitenland. Export en internet blijven belangrijke economische aanjagers. Dit meldt ING Economisch Bureau.

Consument heeft last van de bezuinigingen en de slechte woningmarkt…
De detailhandel en horeca merken de daling in bestedingen van de Nederlandse consument. De bezuinigingen van de overheid drukken de koopkracht en de verdere verzwakking van de huizenmarkt blijft de Nederlandse consument  raken. Hierdoor verandert het consumptiepatroon. Zo blijkt dat de consument bewustere keuzes maakt op bijvoorbeeld de aankoop van een auto. Het aandeel kleine en zuinige auto’s was in 2007 nog maar 33,5% van de totale registraties, in 2011 was dit al 50,9%. De horeca heeft ook te lijden onder deze nieuwe realiteit. Nederlanders gingen halverwege 2012 nog relatief even vaak uit eten als in 2011, maar gaven dit jaar ruim 16% minder uit per bezoek.

 …maar heeft nog wel geld over voor luxe
Toch geeft de consument aan sommige zaken nog wel meer geld uit. Zij willen nog wel kunnen genieten van een gevoel van luxe en hebben hier ook wat voor over. Zo steeg de omzet van de detailhandel gericht op persoonlijke verzorging in 2010 en 2011 met respectievelijk 1,4% en 1,1%. Het ING Economisch Bureau verwacht dat hier de groei in 2012 en 2013 op 3,0% en 1,5% zal uitkomen. Op het gebied van elektronica geven consumenten méér uit aan nieuwe gadgets zoals tablets. Eind 2011 waren er in Nederland 1,7 miljoen tabletgebruikers, zes maanden later waren dit er al 2,8 miljoen.

Ben van de Vrie, directeur marketing zakelijk van ING Nederland: “Ondernemers kunnen deze kennis gebruiken om hun activiteiten te focussen op de gebieden van relatieve groei om zo hun  omzet veilig te stellen en hun positie te verstevigen in 2013. Het stelt hen tevens in staat om nog efficiënter te ondernemen en afgewogen keuzes te maken, waarvan ze op korte of langere termijn de vruchten van kunnen plukken.”

Internet blijft belangrijke groeimotor
Hoewel internet al sinds jaren geen nieuwe innovatie meer is, blijft hier de markt groeien. In 2006 gaf slechts 48% van de Nederlanders aan in de afgelopen 12 maanden een online aankoop te hebben gedaan, in 2011 was dit al 69%. Ook zijn steeds meer consumenten actief op social media: meer dan de helft van de Nederlanders is actief op Facebook.

Ondernemingen die nog niet zijn ingespeeld op deze nieuwe markt zullen aan concurrentiekracht verliezen in 2013. Met name in de branche van reisorganisaties is te merken dat een online aanwezigheid essentieel is. Hoewel het economische klimaat tegen zit, stijgt de omzet in de reisbranche de afgelopen jaren nog steeds. Naar verwachting zal die in 2013 op 4% uitkomen. Het aantal fysieke reiswinkels neemt tegelijkertijd af, met landelijk 2023 winkels in het jaar 2000 en in slechts 1413 in 2011. Het ING Economisch Bureau verwacht dat dit er in 2020 rond de 750 zullen zijn. De groei in omzet zal dus vooral online gemaakt moeten worden.

Export kan binnenlandse krimp opvangen
Als exportland blijft de wereldeconomie ook in 2013 voor Nederland erg belangrijk. Op veel vlakken blijft de binnenlandse markt achter en kan de Nederlandse industrie gebruik maken van hun buitenlandse activiteiten om deze krimp op te vangen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de binnenlandse consumptie de komende jaren nog onder druk blijft staan, De economische groei in Azië en de investeringstoename in de VS bieden belangrijke kansen voor met name de chemie en maakindustrie. De agrarische sector is ook sterk afhankelijk van de internationale markt en heeft afzetkansen op de wereldmarkt. Er is vooral een flink groeipotentieel in de rol als distributeur van agrokennis.
 
Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen