‘Internal Audit verplicht voor beursfondsen’

In een reactie op het rapport over de evaluatie en actualisering van de Nederlandse corporate-governancecode (eindrapport commissie-Frijns) stelt het Instituut van Internal Auditors (IIA) dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen verplicht moeten worden om een interne audit functie in te richten.

De New York Stock Exchange vereist dit al. Het IIA doet in haar reactie een aantal concrete voorstellen om de interne governance van organisaties te verbeteren. Deze hebben betrekking op de relatie met de raad van bestuur, de raad van commissarissen (in het bijzonder de auditcommissie) en de externe accountant.

Gerelateerde artikelen