Intelligente automatisering onbekend, maar elke financial wil het

Twee derde van de finance professionals geeft geen idee van de inhoud.

Intelligente automatisering is de nieuwste trend binnen de financiële sector, maar tegelijkertijd blijkt twee op de drie finance professionals geen idee te hebben wat deze trend inhoudt.

Dit blijkt uit onderzoek van fintech-bedrijf Visma Onguard.. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim driehonderd finance professionals die werkzaam zijn bij organisaties met meer dan vijftig fte. Vier van de vijf respondenten geeft aan wel eens van de trend gehoord te hebben. Van die tachtig procent die er wel eens van heeft gehoord, weet ongeveer de helft niet waarover het precies gaat (45%). Dat maakt in totaal bijna twee derde van de respondenten die geen zicht heeft op de inhoud van intelligente automatiseren.

Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 77 procent van de finance professionals van plan is om intelligente automatisering toe te passen binnen hun organisatie. Bijna veertig procent (39%) van de professionals geeft aan zich pas in de vroege planningsfase te bevinden en twaalf procent denkt het binnen een jaar toe te passen.

Intelligente automatisering is het automatiseren van bedrijfsprocessen die niet repetitief of voorspelbaar is, waarbij enige mate van intelligentie wordt toegepast – vooraf geprogrammeerd of kunstmatig.

Ook robotisering, maakt deel uit van intelligente automatisering, maar daarvan maakt nog maar tien procent van de organisaties gebruik. Bijna dertig procent van de finance professionals (28%) geeft aan dat het gebruik ervan niet op hun agenda staat en 44 zegt in de verkennende fase te zitten.