Integrale probleemaanpak met projectmanagement: Een waardevol managementinstrument

fallback
Projectmanagement blijft een stabiele factor in het spectrum van de vele stromingen en hypes die de geschiedenis van managementmodellen kenmerkt. Waarom is projectmanagement een waardevol managementinstrument?

De vorige eeuw kende verschillende managementmodellen. Zo rond 1900 kwamen het Rationeel Doel Model en Het Intern Proces Model in opkomst, een aantal decennia later gevolgd door het Human Relations Model. De tweede helft van de twintigste eeuw startte met het Open Systeem Model, waarna grote stromingen zich steeds sneller opvolgden, minder uitgesproken werden en men op zoek ging naar het beste uit meerdere modellen. De hypes die volgden, zoals de lerende organisatie, zelfsturing, empowerment, paradigmaverandering en procesbenadering waren op zichzelf extreem in hun richting, maar konden niet aangemerkt worden als volledig model. Modellen en hypes kwamen en gingen.

Aansturing
Projectmanagement lijkt in deze ontwikkeling een blijvend managementinstrument. Dit zal niet in de laatste plaats zijn vanwege het flexibele karakter ervan. Projectmanagement gaat per definitie uit van de diversiteit én het voortdurend in ontwikkeling zijn van organisaties en kan door de transparante wijze van sturing en risicobeheersing daar goed op inspelen. Daarnaast wordt projectmanagement selectief ingezet als middel in de aansturing van organisaties. In de huidige tijdsgeest, waar organisaties worden gedreven door nut & noodzaak en waar uniciteit, innovatie en maatwerk kritische indicatoren zijn, zal projectmanagement een waardevol managementinstrument blijven.

In control
Faseren, beslissen en beheersen zijn dé bouwstenen waarmee de inzet van projectmanagement een integrale probleemaanpak faciliteert. Een unieke businesscase en een probleemhebber met een sense of urgence vormen de start van een project. In een bredere context zijn ook een instabiele interne en externe omgeving, (bedrijfs-) politieke belangen en noodzaak tot innovatie ingrediënten voor een situatie waarin projectmanagement succesvol wordt ingezet. Met de multidisciplinaire samenwerking en de cross-functionele aansturing in het projectmanagement wordt ingespeeld op de technologische ontwikkelingen en de groeiende complexiteit van organisaties en producten. Risicobeheersing en informatiemanagement zijn fundamenteel in het projectmanagement en geven de projectmanager en de opdrachtgever alle mogelijkheden om ‘in control’ te komen en te blijven.

Kennisuitwisseling
Daar waar de klassieke organisatie zich kenmerkt door de focus op de continuïteit, focust projectmanagement zich expliciet op innovatie en het realiseren van unieke resultaten.

De huidige economische, technologische en maatschappelijke constellatie waarin organisaties zich bevinden, geeft de noodzaak om continuïteit van de organisatie te realiseren, juist dóór innovatief en resultaatgericht te opereren. Hierdoor is projectmanagement niet meer alleen een instrument dat organisaties kunnen inzetten om resultaten te realiseren, maar heeft het parallel hieraan de functie van versneller van het organisatieontwikkelingsproces. Projectmedewerkers worden bijvoorbeeld tijdelijk in staat gesteld los van bestaande structuren, dedicated aan een project te werken. Er ontstaat zo afdelingsoverstijgende kennisuitwisseling.

Ook fricties die door de inzet van projectmanagement ontstaan, doordat organisatiestructuren en – processen worden onderbroken, kunnen organisatieontwikkelingsprocessen versnellen. Zo worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden scherper geformuleerd en initieert de multidisciplinaire samenwerking meer betrokkenheid in de organisatie.

Vincent van Tongeren Yacht Finance

Gerelateerde artikelen