Installatieleveringen geen gewone leveringen

Voor de btw is de levering van een goed in principe belastbaar in het land van waaruit de levering plaatsvindt. Hier bestaan echter uitzonderingen op. Inst

In een recente zaak bij Hof Den Bosch werden goederen geleverd en geïnstalleerd bij een afnemer in een ander EU-land. Het vervoer en de installatie van de goederen werd uitbesteed aan een derde.

De leverancier ging ervan uit dat de levering belastbaar was in het EU-land van waaruit de goederen werden geleverd. Hoewel de leverancier het vervoer en de installatie niet daadwerkelijk uitvoerde, gold de levering volgens het Hof toch als installatielevering.

Reden hiervoor was dat het vervoer en de installatie waren overeengekomen met de klant en de klant hiervoor betaalde. Men moet dus steeds toetsen of een levering geldt als installatielevering. Installatieleveringen worden voor de btw immers anders behandeld dan gewone leveringen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen