Innovatieve CFO’s

De CFO's die ik ken, gaan bij het beoordelen van investeringsbeslissingen niet over één nacht ijs. Ze waarderen de zekerheden en stellen kritische vragen bij alles wat nog ongewis lijkt. Waar anderen hun oordeel al hebben geveld, houden zij enkele details nog eens scherp tegen het licht. Zonder blikken of blozen sturen ze investeringsvoorstellen terug als er financiële gegevens ontbreken.

Vertaald naar de kleuren van verschillende managementstijlen zijn CFO’s verregaand ‘blauw’. Ze houden van orde, structuur en goed uitgewerkte plannen. Het zijn rationele denkers, die eerst analyseren voordat ze overgaan tot de uitvoering. Ze hechten aan duidelijke mijlpalen onderweg en monitoren key performance indicators om, liefst in een rechte weg, naar vooraf gestelde doelen te sturen.

CFO’s spelen een centrale rol in de beoordeling van investeringsvoorstellen. Vermijden van onnodige risico’s en oog voor de uiteindelijke financiële resultaten zijn essentiële elementen voor een gezonde bedrijfsvoering. Weinig CFO’s zullen dit ontkennen. De vraag is echter of ze in dit opzicht altijd gelijk hebben. Niet elke investeringsbeslissing is tenslotte hetzelfde.

Risicoaversie benadeelt al snel risicovolle projecten waarvan de kosten al wel, maar alle opbrengsten nog niet vaststaan. Een hogere risicovoet gaat direct ten koste van nog onzekere toekomstige opties. Het gevolg is dat de meest vooruitstrevende voorstellen het verliezen van plannen die minder grote stappen zetten. Zo ‘wint’ het renoveren van een bestaande fabriek het al snel van het bouwen van een volledig nieuwe fabriek, terwijl het aanpassen van bestaande producten met speels gemak voorstellen voor het introduceren van een volledig nieuwe generatie producten verslaat.

Een bijzonder effectieve manier om innovatieve voorstellen om zeep te helpen is te vragen naar een uitgewerkte businesscase met een degelijke financiële onderbouwing en een uitgebreid marktonderzoek. “Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, zouden ze om snellere paarden hebben gevraagd”, zo stelde Henry Ford. Ook Steve Jobs was geen grote voorstander van marktonderzoek, omdat de ondervraagden volgens hem alleen aangeven hetzelfde te willen, maar dan ‘beter, sneller en goedkoper’.
__________________________________________________________________________________

Word lid van de CFO Association
De CFO Association is dé exclusieve community waar de financiële top van het Nederlandse bedrijfsleven elkaar ontmoet. Als lid bent u welkom tijdens exclusieve netwerkevenementen en de jaarlijkse congressen Finance Transformation en CFO Day. Daarnaast ontvangt u viermaal CFO Magazine. Word nu lid via CFO.nl.
__________________________________________________________________________________

Net als financiële instrumenten blijkt marktonderzoek veel minder geschikt om het potentieel van nieuwe generaties van producten te verkennen. Ogenschijnlijk objectieve evaluaties, onderbouwd met gedegen analytische methoden, benadelen daardoor innovaties. Hoe vooruitstrevender de voorstellen, hoe sterker deze afwijking.

De auteurs van de bestseller The Innovator’s DNA vonden in een omvangrijke studie dat directeuren van de meest innovatieve ondernemingen innovatie en het creatieve werk dat daarvoor nodig is niet delegeren, maar juist zelf doen. Ze onderscheiden zich door uitzonderlijke ‘discovery skills’ en scoren hoog als het erom gaat ideeën op te rekken, klanten te observeren, met mensen buiten hun organisatie en vakgebied te netwerken en ideeën te verbinden. Als echte innovators trekken ze erop uit, ze gedragen zich als vrijbuiters die de bestaande orde uitdagen en met grote bevlogenheid zoeken naar de volgende generaties producten en diensten.

Ook de CFO’s van innovatieve ondernemingen hebben enkele van deze kenmerken en zijn daardoor innovatiever dan collega’s van ondernemingen die niet zorgen voor doorbraken in hun industrie. De les voor CFO’s? Maak scherp onderscheid tussen het evalueren van ‘normale’ investeringsbeslissingen en van radicale innovaties die voor grote veranderingen kunnen zorgen. Terwijl voor de eerste categorie de gebruikelijke financiële methoden voldoen, vereist het waarderen van innovaties een wezenlijk andere aanpak.

Omdat de waarde ervan maar gedeeltelijk in geld kan worden uitgedrukt, vraagt het bepalen van een onzeker toekomstpotentieel vooral om veel meer inhoudelijk inzicht. Innovatieve CFO’s bemoeien zich daarom intensief met de innovatievoorstellen die ze moeten beoordelen en werken zelf actief aan de ontwikkeling ervan mee. Ze praten met potentiële klanten om te ontdekken wat zij momenteel missen of wat hen irriteert, gedragen zich zelf als toekomstige klanten en brengen actief nieuwe ideeën aan. Alleen op deze manier krijgen ze zicht op toekomstige opties en leren zo gaandeweg nieuwe kansen waarderen.

Ondernemingen die wachten totdat ze al het bewijs hebben dat een innovatie zal werken, zijn altijd te laat.

Gerelateerde artikelen