Innovatie minst voorkomende reden Business Process Outsourcing (BPO) in Nederland

Veel Nederlandse bedrijven zien de voordelen van Business Process Outsourcing (BPO). Uit onderzoek naar de stand van zaken in de BPO-markt in Nederland onder ruim 100 businessmanagers blijkt dat 68% van de respondenten een of meerdere bedrijfsprocessen uitbesteedt.

Voor de meeste bedrijven zijn kostenbesparingen de belangrijkste drijfveer voor deze keuze. Tegelijkertijd blijkt dat slechts 28% van de respondenten processen ook buiten Nederland laat uitvoeren. Dit is opvallend omdat offshoring naar Oost-Europa of Azië aanzienlijke besparing kan opleveren. Accenture deed het BPO-onderzoek samen met Outsource Magazine.

Van de Nederlandse bedrijven die BPO toepassen, geeft 32% aan dat kosten besparen de belangrijkste motivatie is. Daarnaast noemt 42% dit als een van de belangrijkste redenen. Andere drijfveren zijn proces- en kwaliteitsverbetering. Innovatie staat helemaal onder aan de rij van redenen. De processen die bedrijven uitbesteden, vallen vooral binnen de categorieën logistiek & supply chain (20%), HR (17%) en Banking & Insurance (10%). Bedrijven zijn minder geneigd om primaire processen, zoals productie of klantcontact buiten hun bedrijf uit te voeren.

 
Innovatie
81% van de respondenten heeft voldoende inzicht in de status en resultaten van de processen die zijn uitbesteed. Toch ontvangt maar 37% data van de service provider om de bedrijfsvoering te analyseren en te optimaliseren. Slecht 11% van de respondenten ontvangt concrete analyses van de service providers. De ontwikkelingen op het gebied van data-analyse lijken nog geen gemeengoed in de Nederlandse BPO-markt. Dit sluit aan bij de positie van innovatie onderaan de lijst met redenen voor BPO. In dat kader is het wel opvallend dat 75% van respondenten die BPO toepassen wel een relatie tussen BPO en innovatie ziet. Dit strookt niet met het resultaat dat binnen de BPO-markt de helft van de respondenten (44%) van de respondenten onbekend is met BPO in de cloud en de voordelen dit kan bieden.

Bianca den Elsen, Senior Executive bij Accenture. “Het BPO-onderzoek geeft een goed beeld van de volwassenheid van de BPO-markt in Nederland. Die wordt gemeten aan de hand van zes stadia die wereldwijd gehanteerd worden; van de pioniersfase eind jaren 90 tot verregaande internationale standaardisatie en collaboration. Hoewel Nederlandse bedrijven veel bedrijfsprocessen uitbesteden, zorgt de aarzeling om ook offshore uit te besteden, dat Nederland zich momenteel tussen de tweede en derde fase bevindt. Hoewel de kosten voor offshoring lager liggen, is er toch een drempel. Sociale verhoudingen en een taalbarrière zijn aannemelijke redenen voor een lichte achterstand ten opzichte van de VS en het Verenigd Koninkrijk. Daar is de motivatie voor BPO inmiddels langzaam verschoven van kosten besparen naar het creëren van waarde voor de kernactiviteiten. In Nederland is op dat vlak zeker nog terrein te winnen.”

Bron: Accenture

Gerelateerde artikelen