Inkopers nog lange weg te gaan naar duurzaamheid

Kostenreductie, duurzaamheid en contractmanagement zijn nu de belangrijkste thema's voor de inkoopmanagers van grote Nederlandse ondernemingen. Meer dan de helft van de inkoopmanagers verwacht dat het inkoopbeleid van hun onderneming binnen 5 jaar zeer duurzaam zal zijn.

Dit zijn conclusies uit de jongste Supply Management Barometer die in opdracht van de partners van het International Supply Management Congres (ISMC) door PwC is afgenomen onder 252 inkopers. Het merendeel daarvan werkt voor een organisatie werkt met een jaarlijkse inkoopomvang van boven de 100 miljoen euro.

De inkopers hebben echter nog wel een lange weg te gaan. Zo geeft 69% van de respondenten aan dat duurzaamheidscriteria onderdeel moeten uitmaken van inkoopcriteria, maar heeft slechts 22% aan dat dit ook daadwerkelijk is opgenomen in de voorwaarden.

De crisis drukt wereldwijd op de marges van vele bedrijven en de roep naar economische groei klinkt alsmaar harder. Complexere ketens door onder andere de vele toeleveranciers, kortere levensduur van producten en de lastig te voorspellen klantvraag, maakt het managen van de keten uitdagender. De meeste toegevoegde waarde van duurzaamheid in de keten is volgens de respondenten dan ook te behalen in risicobeheersing. Ook kostenreductie is belangrijk, wat kan worden gerealiseerd door het efficiënter gebruik van grondstoffen. Duurzaam inkopen wordt niet direct gezien als kans voor het verhogen van de omzet.

Hoewel 83% van de inkopers zegt dat het meten van de prestatie op het thema duurzaam inkopen zeer belangrijk vindt, zegt slechts 35% van de respondenten hier echt inzicht in te hebben. Wanneer resultaten op het gebied van duurzaamheid wel in kaart zijn gebracht, worden deze voornamelijk afgeleid uit het aandeel geauditeerde leveranciers en het aantal leveranciers met duurzaamheidscertificaten.  

“De grootste duurzaamheidsimpact hebben de meeste bedrijven via de grondstoffen en goederen die zij inkopen” zegt Hans Schoolderman, partner Sustainable Supply Management van PwC. “De inkoopmanager zal steeds meer een centrale rol vervullen in het realiseren van de duurzaamheidsambities van ondernemingen”.  

Schoolderman vervolgt: “Wanneer je de voortgang rondom duurzaamheid niet meet, is het lastig  aantoonbaar te maken wat de echte toegevoegde waarde ervan is voor de onderneming en haar stakeholders”.

Volgens Ton Trommelen voorzitter van de Stuurgroep ISMC (en tevens voorzitter van inkoopvereniging NEVI)  is nauwe samenwerking met leveranciers essentieel in het vergroten van de impact.“We zien dat bedrijven inderdaad de weg naar duurzaamheid willen versnellen. Al vindt momenteel dat 15% dat hun organisatie zeer duurzaam is, de komende vijf jaar verwachten de respondenten dat dit zal oplopen tot 52%. Waardecreatie van de onderneming wordt steeds belangrijker. Het betrekken van je toeleveranciers  bij het bepalen en uitvoeren van de strategie van de onderneming, is daarom een doorslaggevend onderdeel in het daadwerkelijk verduurzamen van je organisatie.”

Volgens Trommelen levert dit zowel voordelen op voor de leverancier als voor de inkopende organisatie. “Duurzaam inkopen stelt bedrijven beter instaat hun risico’s te beheersen, kosten te reduceren en hun reputatie te verbeteren.”

Bron: NEVI

Gerelateerde artikelen