Inkoopwijsheden

De serie inkoopstellingen is samengesteld door promovendus Fredo Schotanus en vormt een interessante samenvatting van recent Nederlands promotieonderzoek naar inkoopmanagement (NEVI). Voor deel 1 van de serie moeten we bijna tien jaar terug: 1997 en 1998.

Rob van Stekelenborg, Informatietechnologie voor inkoop (1997): – Om beter bij de ontwikkelingen in de inkoopfunctie aan te sluiten zou informatietechnologie tegenwoordig meer moeten worden ingezet ter verbetering van de effectiviteit van initiële inkoopbeslissingen (hoofdstuk 4). – Inkoopondersteunende systemen dienen onderscheid te maken tussen functionaliteiten ter ondersteuning van inkoop- respectievelijk inkoopmanagementtaken (hoofdstuk 7, zie ook Platier, E.A.H. (1996), Een logistieke kijk op bedrijfsprocessen). -Inkoopondersteunende systemen moeten het efficiënt vastleggen van een groot aantal varianten van inkoopwerkwijzen en het snel en eenvoudig aanpassen hiervan tijdens de uitvoering mogelijk maken (hoofdstuk 7). Finn Wynstra, Betrokkenheid van inkoop in productontwikkeling (1998): – De betrokkenheid van de inkoopfunctie in productontwikkeling is met name bestudeerd binnen de context van separate ontwikkelingsprojecten. Dit erkent niet de mogelijke bijdrage van inkoop aan de lange termijn strategie voor productontwikkeling (pagina 5). – Recent onderzoek heeft laten zien dat leveranciersbetrokkenheid in productontwikkeling niet altijd leid tot verminderde ontwikkelingstijd, verminderende ontwikkelingskosten en verbeterde productkwaliteit. Dit betekent echter niet dat leveranciersbetrokkenheid een verkeerde strategie is. Het benadrukt juist de problemen en moeilijkheden van het correct managen van leveranciersbetrokkenheid (pagina 56). – De essentie van samenwerking tussen de fabrikant en de leverancier in productontwikkeling is niet het zo vroeg als mogelijk betrekken van de leverancier, maar juist het betrekken op het goede moment. Daarom is het beter om de veelgebruikte term “Early Supplier Involvement” te vervangen door “Timely Supplier Involvement” (pagina 47). Luitzen de Boer, Operations research ter ondersteuning van inkoop, het ontwerp van een gereedschapskist voor leveranciersselectie (1998): – Bij de opmerking ‘Maar je kunt deze aspecten niet in een model vatten’ wordt de maker van de opmerking te weinig de vraag gesteld of hij/zij dit dan al eens geprobeerd heeft. – Gezien de financiële impact en de complexiteit van overheidsaanschaffingen en de politieke keuzes die strategisch inkoopbeleid vergt, misstaat een Staatssecretaris voor Inkoop niet in het kabinet. – De te doorlopen stappen van de inkoopprocessen van IT-producten en -diensten zijn niet fundamenteel anders dan de inkoopprocessen van andere producten en diensten (naar aanleiding van pagina 49 van het proefschrift ‘Information Systems Outsourcing Decision Making: a managerial approach’ van L.A. de Looff, IDEA Group Publishing 1997). Zeker ook een proefschrift dat de moeite waard is, is dat van Frank Rozemeijer uit 1998, genaamd Creëren van concernvoordelen in inkoop. De hoogtepunten daaruit zijn gepubliceerd in Inkoopmemo ‘Ondernemend samenwerken’.

Gerelateerde artikelen