ING voorziet problemen voor transport & logistiek

ING: Logistiek gaat last krijgen van beperkingen overheid

Het economisch bureau van ING waarschuwt dat het uitgeklede openbaar vervoer en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van Schiphol de groei van het vervoer en de logistiek in Nederland aanzienlijk remmen. Dit blijkt uit hun verwachting voor 2024, waarover het AD en ANP schrijven.

  • Uitgekleed OV en beperkte Schiphol-uitbreiding remmen groei transport en logistiek.
  • Luchtvaart en openbaar vervoer tonen sterkste groei in 2024.
  • Aanbod vormt remmende factor ondanks bevolkingsgroei.

Turbulente jaren voor transport en logistiek

De afgelopen jaren waren bijzonder turbulent voor de transport- en logistieke sector. Tijdens de coronapandemie stortte het reizigersvervoer in, maar kreeg de e-commerce een enorme boost doordat Nederlanders massaal thuis bestelden. De afgelopen twee jaar keerden reizigers deels terug in bus, trein en vliegtuig. Tegelijkertijd stond de logistiek onder druk door de Oekraïne-oorlog en de torenhoge inflatie.

Logistiek en transport financiering kent naast traditionele eigen vermogen en vreemd vermogen, bovengemiddeld vaak leasing. Daarnaast verstrekt de overheid subsidies en overheidssteun voor groene initiatieven. Tot slot speelt ook factoring een grote rol voor de liquiditeit.

Gematigde groei in 2024

Hoewel er dit jaar weer groei wordt verwacht, is deze beduidend minder dan mogelijk zou zijn. Volgens ING Research zal de sector in 2024 slechts met 1 procent groeien. De grootste stijgers zijn de luchtvaart (plus 4,5 procent) en het openbaar vervoer (plus 2,5 procent). Het post- en pakketjesvervoer en de logistieke dienstverlening zullen elk met 1 procent groeien. Het wegtransport en de scheepvaart moeten het doen met een bescheiden half procentje groei.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Remmende factor

Hoewel het openbaar vervoer en de luchtvaart sterke groei vertonen, had dit nog veel meer kunnen zijn. Econoom Rico Luman van ING wijst op het aanbod als remmende factor: de Nederlandse bevolking is de afgelopen jaren flink gegroeid en de vraag naar vervoer blijft stijgen.

De transportsector is een belangrijke sector in de Nederlandse economie. In 2022 bedroeg de bijdrage van deze bedrijfstak vervoer en opslag 4,5 procent. De sector telt bijna 60 duizend bedrijven en bood in 2021 werk aan 574,5 duizend mensen.
Gerelateerde artikelen