Informatieplicht op komst over reisgedrag werknemers

Informatieplicht op komst over reisgedrag werknemers
Werkgevers bezorgd over extra administratieve lasten voor ondernemers.

Bedrijven met meer dan honderd werknemers zijn vanaf volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers. VNO-NCW maakt zich zorgen over de administratieve lasten van dit voorstel voor de ondernemer. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) heeft de nieuwe regelgeving naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

De werkgeversorganisatie wijst erop dat de registratiewijze van de woon-werk en zakelijke kilometers bij de uitvoering echt moet aansluiten bij de administratie van bedrijven en dat de privacy van werknemers geborgd is.

Het doel van het voorstel is om 1 megaton CO2-winst te halen in 2030. Een norm om het woon-werk en zakelijk verkeer schoner te maken voor organisaties met meer dan honderd werknemers was afgesproken in het Klimaatakkoord. Volgens VNO-NCW kan ook deze regelgeving bedrijven helpen om bewuster om te gaan met reizen naar en voor werk en zich in te zetten voor alternatieven voor de auto, zoals thuiswerken, OV of de (elektrische) fiets.

Als de circa achtduizend organisaties met honderd of meer werknemers goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen aan de hand van een individuele norm.