Industrie na twee jaar corona weer te boven

Alle belangrijke branches van de industrie deden het beter dan een jaar eerder.

De industrie is de coronacrisis weer te boven. De omzet van industriële bedrijven lag in het tweede kwartaal net iets hoger dan in dezelfde periode van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, toen de eerste lockdown vanwege het coronavirus van kracht was, waren de inkomsten van de industrie haast 20 procent hoger.

Alle belangrijke branches van de industrie deden het beter dan een jaar eerder. Daarbij viel het op dat de raffinaderijen en chemie sterk groeiden. Vorig jaar viel de vraag naar olie plotseling weg door de corona-uitbraken en zakten ook de prijzen weg. Inmiddels zijn de olieprijzen en de vraag naar brandstoffen weer een stuk hoger. Ook de transportmiddelenindustrie groeide hard. Vorig jaar werden autofabrieken stilgelegd tijdens de eerste corona-uitbraak.

Het was voor het eerst in 2,5 jaar dat de omzet van de industrie hoger uitkwam dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van het feit dat de coronacrisis vorig jaar in het tweede kwartaal begon waardoor de economie toen abrupt vertraagde. Ook de periode daarvoor was al geen toptijd in de industrie. Daarbij komt dat de olieprijs een tijdlang relatief laag was.

Industriebedrijven berekenen het snel door als ze meer kwijt zijn aan energie, maar ook als ze minder kwijt zijn, geeft het CBS aan. De omzet beweegt dus deels mee met de olieprijs. De omzet is mede door die invloed en die van de prijzen van andere grondstoffen niet ideaal om te vergelijken. Ook inflatie speelt op de lange duur een rol in de maatstaf.

De toegevoegde waarde van de industrie ligt momenteel wel aanzienlijk hoger dan in 2019. Dat is hoe groot het aandeel van de industrie in de totale economie is. Afgelopen kwartaal was dat haast 15 procent meer dan in 2019. Dat cijfer heeft in tegenstelling tot de omzet geen last van prijseffecten, merkt het statistiekbureau op. Ook hier is echter weer een vertekenende factor. Andere sectoren draaien momenteel nog altijd minder goed door de coronamaatregelen en daardoor stijgt het aandeel van de industrie verhoudingsgewijs.

Ondernemers zijn wel positief gestemd. Ze rekenen voor het huidige kwartaal per saldo op een hogere omzet dan in de tweede periode. Ook zijn ze positiever gestemd over hoeveel personeel ze hebben dan in de afgelopen jaren.

Het aantal faillissementen in de industrie bedroeg in het tweede kwartaal 24, iets meer dan de 19 uit het eerste kwartaal. Dat was toen een absoluut laagterecord. Het aantal faillissementen ligt al ruim een jaar laag, vermoedelijk vanwege de overheidssteun om de coronaperiode door te komen.

Gerelateerde artikelen