In 2017 circa 130.000 startende ondernemers

Dit jaar zijn er naar verwachting circa 130.000 startende ondernemers. Dit aantal is vergelijkbaar met vorig jaar. De populairste activiteiten onder nieuwe

Dit meldt het ING Economisch Bureau.

Aantal starters vergelijkbaar met vorig jaar

In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er 79.278 nieuwe ondernemers bijgekomen. Dit zijn er vrijwel evenveel als vorig jaar (79.415). Door de goed draaiende economie worden er minder werknemers ontslagen en gaan er fors minder bedrijven failliet. Bovendien biedt een bloeiende economie kansen voor nieuwe ondernemers. Tegelijkertijd zijn de baankansen voor werknemers gunstiger waardoor het aantal (ontslagen) werknemers dat als zzp’er aan de slag gaat afneemt.  

Meer starters in bouw en onderwijs

Tussen sectoren verschilt de ontwikkeling van het aantal starters flink. In de bouw nam het aantal starters met 12% het sterkst toe. Dankzij de bloeiende woningmarkt draait de bouw op volle toeren, wat nieuwe ondernemers aantrekt. In het onderwijs is het aantal starters met 7% toegenomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om dansscholen, rijscholen, bedrijfsopleidingen en sportonderwijs.

Kwart meer bouwers in Zuid-Holland

Regionaal gezien noteerde Zuid-Holland de grootste toename van het aantal starters (+3%). De grootste stijging deed zich daar voor in de bouw (+26%). Deze toename komt onder meer doordat bouwbedrijven meer zzp’ers inhuren. Daarnaast komt de stijging doordat voormalige werknemers uit de in zwaar weer verkerende offshore sector, welke sterk is vertegenwoordigd in Zuid-Holland, onder meer als zzp’er in de bouw aan de slag gaan.

Starters kiezen voor laagdrempelige activiteiten

De meest populaire activiteiten onder starters zijn het oprichten van een organisatieadviesbureau, gevolgd door activiteiten op het gebied van onderwijs (dansschool, rijschool, bedrijfsopleidingen) en een webwinkel. Deze relatief laagdrempelige activiteiten zijn al jarenlang het populairst. Op provinciaal niveau zijn er wel degelijk verschillen. Zo beginnen starters in de Randstad vaker een organisatieadviesbureau, terwijl in de zuidelijke provincies eerder een bedrijf in de persoonlijke dienstverlening wordt opgericht. In het noorden en oosten van het land beginnen relatief veel starters een webwinkel. 

Impact van overheidsbeleid op aantal starters

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2017 rond de 130.000 uitkomt, vergelijkbaar met vorig jaar. Deze verwachting gaat uit van gelijkblijvende omstandigheden voor ondernemers. Eventueel nieuw overheidsbeleid met betrekking tot deze groep kan de ontwikkeling van het aantal starters beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan afschaffing of verkrapping van fiscale stimuleringsmaatregelen als de zelfstandigen- en/of de startersaftrek, of een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers.

Gerelateerde artikelen