In 10 stappen naar een hoger salaris

Nu de crisis op zijn retour lijkt kunnen Financials weer verder gaan kijken naar carrièrekansen in plaats van puur en alleen het schip drijvende te houden. Ook arbeidsvoorwaarden kunnen mogelijk worden herzien, waaronder de belangrijkste voor Financials: het salaris. Met de volgende 10 stappen in het achterhoofd is een salarisverhoging binnen handbereik.

Voorbereiding    

Stap 1 Een eerlijke evaluatie van uw eigen prestaties
Ga na wat uw sterke en zwakke punten zijn. Welke successen heeft u geboekt? Welke extra taken zou u willen en kunnen uitvoeren? Wat zijn uw ambities? Zou een extra cursus of opleiding u meer waardevol maken voor het bedrijf? Kijk terug op het afgelopen jaar en de reacties die u van uw collega’s en/of leidinggevende hebt gekregen op uw werk.

Stap 2 Onderzoek de salarissen op uw vakgebied en binnen uw branche
Op internet is veel informatie over salarissen te vinden vanuit allerlei bedrijven. Kijk naar de salariëring binnen uw eigen bedrijf. Is er een CAO? Zijn er schalen of functiegroepen? Is een verhoging gekoppeld aan harde afspraken over uw functioneren? In hoeverre spelen leeftijd of ervaringsjaren een rol bij een verhoging?

Stap 3 Vraag oude (studie) en huidige collega’s naar hun salarisontwikkeling en –verwachting
Zijn deze salarissen in lijn met wat u ontvangt? Vergeet daarbij niet te kijken naar het totaalplaatje. Misschien verdient u iets minder, maar hebt u meer vrije dagen of flexibele werktijden.

Stap 4 – Leef u in uw werkgever in
Kijk objectief naar het bedrijf vanuit het perspectief van uw werkgever. Zit het bedrijf midden in een recessie? Heeft het bedrijf belangrijke klanten verloren het afgelopen jaar? Is er grote druk op de prijs die uw werkgever de klanten kan berekenen? Kunt u zelf de omzet verhogen of heeft uw ideeën over mogelijke bezuinigingen?

Timing

Stap 5 – Bespreek een eventuele salarisverhoging tijdens een evaluatiegesprek
Als u geen functioneringsgesprek krijgt, dan kunt u vragen om een aparte afspraak om te praten over uw toekomst en beloning bij het bedrijf.

Stap 6 – Kies het juiste moment
Mocht u tijdens uw functioneringsgesprek kritiek krijgen, dan kunt u beter op een later tijdstip op uw salaris terugkomen. Als de sfeer in zo’n gesprek negatief is kunt u onzeker worden en een ontevreden leidinggevende is ook niet snel geneigd om u een verhoging te geven. Nog een tip, als het slecht gaat met het bedrijf of de branche, dan kunt een verhoging wel ter sprake brengen. Maar overweeg dan om toe te voegen dat u eventueel bereidt bent te wachten op betere tijden.

Onderhandeling

Stap 7 – Bereid u grondig voor
Zet alles op papier: in welke volgorde u argumenten gaat aandragen, uw inzet en uw resultaten. Bedenk hoeveel u er minimaal bij wil krijgen. Schrijf voor uzelf uw gewenste maand- en jaarsalaris op en bereken het percentage van de verhoging. Overweeg welke secundaire arbeidsvoorwaarden u kunt accepteren in ruil voor een (gedeeltelijke) verhoging.

Stap 8 Blijf positief
Begin het gesprek op een positieve toon en vraag uw leidinggevende wat hij in gedachten had. Ga er niet van uit dat je vanuit een machtspositie kan onderhandelen. Als hij een bedrag noemt dat hoger is dan wat uzelf in gedachten had, reageer dan positief. Probeer niet het onderste uit de kan te halen, want de kans is groot dat een gulle werkgever hier negatief op gaat reageren. Is het bedrag lager begin dan met de redenen waarom het in uw ogen hoger zou moeten zijn en bouw dit feitelijk op.

Stap 9 – Word niet emotioneel!
Mocht het gesprek niet op een positieve manier afgesloten worden, reageer dan niet emotioneel. Probeer ook niet te dreigen met opstappen. Geen enkele werkgever stelt prijs op niet loyale medewerkers. Bekijk voor uzelf of u de situatie kunt accepteren maar neem geen overhaaste beslissingen.

Stap 10 – Het is zakelijk
Tot slot: Hou uw persoonlijke situatie buiten de bespreking! Het gaat niemand iets aan hoe u uw persoonlijke leven inricht en op welke manier uw salaris hiervan op invloed is.

Wij wensen u heel veel succes!

Bron: Robert Half

Gerelateerde artikelen