Imtech neemt Radio Holland Group over

fallback
Radio Holland Group B.V. maakt bekend dat Imtech N.V. voornemens is om de aandelen van Radio Holland Group, internationaal specialist in maritieme satelliet- en radiocommunicatie, automatisering, observatie- en navigatiesystemen, over te nemen.

Met de overname verdubbelen nagenoeg de opbrengsten van Imtech in de maritieme markt, waarmee Imtech een positie in de mondiale top-5 verwerft. De overname past in de Imtech-strategie van verdere internationale groei in de maritieme markt.

Beide partijen hebben een overeenkomst ondertekend omtrent de voorgenomen overname van de aandelen van de huidige eigenaren ABN AMRO Capital (56%) en Stichting Co-Investors Radio Holland Group (44%), waarin investeerders en huidig management participeren.

Imtech neemt hierbij alle aandelen in Radio Holland Group over, inclusief deelnemingen en participaties. Met het management van Radio Holland Group is overeengekomen dat zij zich minimaal voor een periode van twee jaar na overname aan de organisatie verbindt. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.

Voor zover van toepassing zullen de medezeggenschapsorganen worden geraadpleegd en de vakorganisaties worden geïnformeerd, waarbij de Centrale Ondernemingsraad van Imtech reeds een positief advies heeft uitgebracht. Na verwachte goedkeuring van de NMa (Nederlandse Mededingsautoriteit) en het Duitse Bundeskartellamt kan de overname worden geformaliseerd.

Dé Slager, CEO van de Radio Holland Group: “Het feit dat ABN AMRO Capital de afgelopen jaren onze partner is geweest, was van cruciaal belang om de efficiency van ons bedrijfsmodel te verbeteren en heeft ook substantieel bijgedragen aan de groei van ons bedrijf gedurende de laatste jaren.”

“We zijn trots dat we een bedrijf hebben kunnen neerzetten zoals Radio Holland vandaag de dag is en ook dat we de interesse hebben gewekt van een bekend bedrijf als Imtech. We kijken er naar uit om ons bedrijf nu naar een volgende fase te brengen met Imtech. Ik ben ervan overtuigd dat we met Imtech de ideale partner hebben gevonden om continuering van ons succes te garanderen. Deze overname zal onze mogelijkheden tot verdere groei en uitbreiding van ons netwerk vergroten, maar ook nieuwe klanten aan onze portfolio toe te voegen en onze service omzet te vergroten.”

Met de voorgenomen overname verdubbelen nagenoeg de opbrengsten en het aantal medewerkers van Imtech in de maritieme markt naar een niveau van circa 350 miljoen euro en ruim 1.700 maritieme specialisten, waarmee Imtech een positie in de mondiale top-5 verwerft. Als product- en leverancieronafhankelijk maritieme dienstverlener biedt Imtech aan klanten innovatieve integrale oplossingen met complete service, onderhoud en aftersales in een wereldwijd netwerk van ruim zestig internationale vestigingen langs alle belangrijkste scheepvaartroutes.

Synergie
Synergie tussen de maritieme activiteiten van Imtech en Radio Holland Group is er op de volgende gebieden: Het aantal schepen met Imtech technologie aan boord neemt snel toe, maar Imtech bezit in de huidige situatie nog geen dekkend servicenetwerk.

Met het vestigingennetwerk van Radio Holland Group kan wereldwijd service en onderhoud worden aangeboden. In de nieuwe combinatie leidt dit tot additionele groei van de service- en onderhoudsactiviteiten en spin-off hiervan. Ook al omdat de variëteit aan schepen voor Radio Holland Group aanzienlijk wordt vergroot, bijvoorbeeld met marineschepen;

De nieuwe combinatie beschikt over een groot klantenbestand, zowel in de markt van marineschepen, luxe (mega)jachten en cruiseschepen als in de complete maritieme civiele markt (baggerschepen, olie- en gasschepen, containerschepen, bulkcarriers etc.). Alle marktsegmenten zijn afgedekt. Dit biedt continuïteit en maakt het combineren van nieuwbouw-, renovatie-, service- en onderhoudsactiviteiten makkelijk;

Radio Holland Group kan als basis dienen voor de verkoop van innovatieve producten van Imtech, bijvoorbeeld platformautomatisering, geïntegreerde (scheeps)bruggen en elektrische voortstuwing;
Imtech verwerft een positie in de USA, een land met een grote maritieme traditie waarin Imtech nog niet actief is, en versterkt de positie in de snel groeiende maritieme markt in het Verre Oosten, met name China;

De toenemende automatiseringsgraad aan boord van schepen maakt de ontwikkeling van activiteiten op het gebied ‘satellite airtime’ een interessante markt.

In 2004 realiseerde Radio Holland Group met ruim 700 maritieme specialisten opbrengsten van circa EUR 150 miljoen, waarvan 65% in nieuwbouw en complete vervanging van de technologische infrastructuur aan boord van schepen en 35% in service, onderhoud en reparatie.