Imtech bundelt ICT-bedrijven onder één naam: Imtech ICT

fallback
Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa maakt bekend dat met ingang van 1 januari 2003 het merendeel van haar ICT-bedrijven verder gaat onder de naam Imtech ICT.

Vanaf 1996 heeft Imtech zowel autonoom als door middel van acquisities geïnves-teerd in de opbouw van haar ICT-organisatie. Imtech bezit thans een krachtige ICT-divisie met substantiële schaalgrootte, die in staat is opdrachtgevers meet-bare toegevoegde waarde te bieden met een compleet en geïntegreerd pakket aan ICT-diensten. In Nederland behoort Imtech hiermee tot de grotere ICT-bedrijven. In totaal werken er 700 medewerkers bij Imtech ICT.

Op dit moment is Imtech in Nederland met negen ICT-bedrijven actief. Daarnaast is er een vestiging in Spanje. Het merendeel van deze bedrijven wordt gebundeld in twee business units: – Imtech ICT, business unit Information Technology (de bundeling van Turnkiek, PAC en Mountside Software Engineering): technische
automatisering, inproduct software en informatisering – Imtech ICT, business unit Communication Solutions (de bundeling van Imtech Telematics, Baltic Tele-communicatie, Inter Networks en Riser Business Systems): voice- en data-communicatie en ICT-netwerken. Beide business units beheersen de complete dienstverleningskolom: van consul-tancy, software-ontwikkeling, engineering en implementatie tot en met onderhoud en beheer, inclusief opleidingen en training.

Met de naamswijziging en de bundeling van ICT-activiteiten wordt aan de markt de toegevoegde waarde van een sterke ICT-divisie binnen Imtech duidelijk gemaakt. Naast de technische kerncompetenties elektrotechniek en werktuig-bouw, waarin Imtech al jaren onder eigen naam actief is, wordt het merk Imtech nu ook met de technische kerncompetenties ICT verbonden. Met deze drie tech-nische kerncompetenties (ICT, elektrotechniek en werktuigbouw) is Imtech in
staat opdrachtgevers in meerdere Europese landen complete technische dienst-verlening aan te bieden. Drie ICT-bedrijven blijven onder hun eigen naam actief: Bostec (100%), Imdea (70%, actief in Spanje), Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager (54%).

De directie van Imtech ICT bestaat uit:
– Drs. J.T.M. (Hans) van Happen (43), Algemeen Directeur;
– T. (Tom) Stolk (38), Directeur Imtech ICT, business unit
Information Technology;
– J.A. (Hans) de Groot (42), Directeur Imtech ICT, business unit
Communication Solutions;
– Ir. H. (Henk) Bosma (52), Directeur Bostec.

Imtech is een Europese System Integrator in informatie- en communicatie-technologie, industriële automatisering, systeemtechnologie en installatietechniek (elektrotechniek en werktuigbouw). Met circa 14.000 medewerkers in de Benelux, Duitsland, Spanje en Engeland realiseert Imtech een omzet van ongeveer 2 miljard euro op jaarbasis. Imtech is genoteerd op de effectenbeurs van Euronext-Amsterdam en maakt deel uit van de Next 150 en de Midkap-index. Imtech zal zich in de komende jaren richten op verdere strategische versterking van de kerncompetentie ICT binnen Europa.