IFRS ook voor het Midden en Kleinbedrijf

fallback
Binnenkort komt de International Accounting Standards Board (IASB) met conceptregelgeving die specifiek is geschreven voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het gaat om een soort "IFRS lite" voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarna hangt het van Brussel af of IFRS ook verplicht wordt gesteld voor het MKB in Nederland en in de rest van de EU.

Op grond van Europese wetgeving moeten ondernemingen waarvan de effecten beursgenoteerd zijn hun jaarrekening opstellen in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Dit is een uitvloeisel van de voortgaande globalisering van de kapitaalmarkten.


Hierdoor is de behoefte om ondernemingen internationaal met elkaar te vergelijken sterk toegenomen. De IFRS worden voorbereid door de International Accounting Standards Board (IASB) en voorzien in die behoefte.


‘IFRS lite’ zal leiden tot hogere administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf. De regelgeving voor de financiële verslaggeving van het mkb zal in omvang toenemen en bovendien verder worden aangescherpt.


Administratieve systemen zullen daarop moeten worden aangepast. Bovendien gooit dit roet in het eten van met name het kleinbedrijf waar in het kader van de administratieve-lastenverlichting wordt gestreefd naar het laten “samenvallen” van de commerciële en fiscale jaarrekening.Hoe je het went of keert als ‘financial’ in Nederland bij grotere én bij kleinere bedrijven ga je te maken krijgen met IFRS. Werk daarom nu aan je kennis van deze verslaggevingsregels en volg de cursus IFRS Essentials aldus Stefan Betting, docent IFRS bij Alex van Groningen.

Gerelateerde artikelen