IFRS Light: makkelijker toegang tot internationaal bankkrediet

Onlangs is de nieuwe International Financial Reporting Standards (IFRS) voor het midden- en kleinbedrijf vrijgegeven door de International Accounting Standards Board. Mkb-bedrijven kunnen voortaan internationaal rapporteren volgens deze nieuwe standaard.

De light-versie is qua lengte slechts een tiende van de volledige IFRS die voor beursgenoteerde bedrijven bestaat. Accountancy- en advieskantoor Grant Thornton verwelkomt de standaard voor niet-beursgenoteerde bedrijven. De aanzienlijke vereenvoudiging van het opstellen van de jaarrekening volgens IFRS zou voor het mkb de toegang tot (internationaal) kapitaal moeten verbeteren, grensoverschrijdende deals makkelijker maken en administratieve lasten verlagen.

Voordelen
Marcel Welsink, partner en directeur Assurance bij Grant Thornton: “Aangezien Nederland relatief veel (familie)bedrijven telt die internationaal opereren, zien wij absoluut groot voordeel van de nieuwe verslaggevingregels. Voor deze bedrijven wordt het eenvoudiger hun waarderingsgrondslagen te harmoniseren waarbij een belangrijk deel van de grondslagen nauw aansluit bij wat ze gewend waren onder de Nederlandse regelgeving.

Bedrijven die IFRS voor mkb willen implementeren zullen eerst de verschillen met de huidige gehanteerde grondslagen moeten analyseren. Met behulp van deze analyse kan een conversieplan worden opgesteld op basis waarvan de nieuwe richtlijn binnen de onderneming geïmplementeerd kan worden. Het is onze verwachting dat voor veel bedrijven de gevolgen van de conversie beperkt kunnen blijven.”

Lastenverlaging
Momenteel gebruiken wereldwijd zo’n dertig landen de volledige IFRS, zowel voor beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven. “De druk om administratieve lasten voor het mkb te verlagen zal vroeg of laat deze landen bewegen de nieuwe standaard als enige vorm in te voeren”, aldus Welsink. “In de Europese Unie worden nog steeds veel lokale verslaggevingstandaarden gebruikt; zo’n 55 verschillende.

Bedrijven en adviseurs zullen bij een overgang naar de IFRS voor mkb een nieuwe terminologie en nieuwe technieken moeten aanleren en hun software moeten aanpassen. Landen die afstand doen van hun lokale verslaggevingstandaarden zullen ook op gebied van wetgeving aanpassingen moeten plegen. Op korte termijn betekent dat een uitdaging, maar op lange termijn zijn de voordelen groter. Geldschieters en investeerders kunnen in potentie voortaan de prestaties van bedrijven vaststellen vanuit financiële verklaringen die vergelijkbaar zijn en gebaseerd op internationaal erkende principes.”

Gerelateerde artikelen