IFRS 16 – lease accounting voor commercieel vastgoed

Recentelijk heeft de IASB de langverwachte nieuwe lease-standaard IFRS 16 uitgebracht.

Als gevolg van deze nieuwe standaard moeten alle lease- en huurverplichtingen (zoals huurcontracten met betrekking tot vastgoed) met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen in de commerciële IFRS jaarrekening van de lessee/huurder. Daarover bericht PwC

Hoewel de lessor/verhuurder de huurcontracten grotendeels op dezelfde manier zal blijven verwerken, kan de impact van deze nieuwe regelgeving op de vastgoedmarkt aanzienlijk zijn. De gevolgen voor organisaties die huren zijn groot en de nieuwe regels hebben impact op financiële ratio’s en prestatiecijfers, werknemers, beleid, processen en systemen. 

Voor verhuurders van commercieel vastgoed is een goed begrip van deze regelgeving cruciaal omdat de voorkeuren van huurders ten aanzien van de condities in huurcontracten zullen veranderen. 

De nieuwe lease-standaard heeft grote gevolgen voor organisaties die leasen. Balansen nemen toe, leverage ratio’s verslechteren en de kapitaalratio’s verminderen. De verlies- en winstrekening verandert, omdat de verantwoording van de kosten anders verloopt.

De nieuwe standaard beïnvloedt vrijwel alle gangbare financiële ratio's en prestatiecijfers, zoals solvabiliteit, current ratio, EBIT, bedrijfswinst, nettowinst, EPS, ROCE, ROE en operationele kasstromen. Deze wijzigingen zijn mogelijk ook van invloed op bankconvenanten, credit ratings en financieringskosten en resulteren in andere gedragsveranderingen. Dit alles is voor organisaties reden om bepaalde 'lease versus koop'- beslissingen voor de toekomst opnieuw te beoordelen en/of bestaande huurcontracten te herzien. Dit laatste heeft vanzelfsprekend impact op de positie van de verhuurder.

Gerelateerde artikelen