ICT mist cruciale aansluiting met de zorg

ICT dreigt de aansluiting met de zorg te missen. Zorgorganisaties lijken er moeite mee te hebben om hun visie en strategie effectief door ICT en technologie te laten ondersteunen. Dat blijkt uit onderzoek onder bestuurders, managers en zorgprofessionals in de Nederlandse gezondheidszorg uitgevoerd door EY in samenwerking met BoardRoom ZORG.

Minder dan de helft van de respondenten (47%) en zorgprofessionals (25%) is van mening dat ICT daadwerkelijk invulling geeft aan de organisatiestrategie.
 
Structurele inzet van ICT en technologie essentieel
Wilco Bothof, partner sector Health Care & Life Sciences bij EY: ’Uit ons onderzoek blijkt dat de zorgsector erg enthousiast is over de mogelijkheden van nieuwe ICT-toepassingen, maar deze nog veel effectiever kan inzetten. Het is een uitdaging om te bepalen welke innovaties men op grotere schaal wil doorvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om slimme sensortechnologie, portalen en multidisciplinaire dossiers.’ 
Nieuwe sensortechnologie kan het gedrag van cliënten met een lichte vorm van dementie monitoren door bijvoorbeeld familie of zorgcentrale. Dit maakt het mogelijk dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Met behulp van digitale portalen die geschikt zijn voor gebruik op een tablet of smartphone kunnen patiënten hun dossier naslaan, maar bijvoorbeeld ook zelf vitale parameters registeren en berichten uitwisselen met de arts.
Patient centric networks: patiënten en cliënten staan centraal
In nieuw te vormen samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders ontstaan zo ‘patiënt of cliënt centric networks’. De zorgorganisatie van de toekomst geeft haar dienstverlening vorm als één van de spelers in een netwerk van samenwerkende partijen waarin de cliënt / patiënt centraal staat. Hiervoor zijn vernieuwende toepassingen met mobiele toegang noodzakelijk zoals bijvoorbeeld eHealth, connected health, next generation EPD/ZIS- en ECD-systemen, CCR, EMRAM en persoonlijke dossiers. De moeilijkheid zit echter in het integreren van deze databronnen.
Vervolgens is het van belang dat financiers bereid zijn de (financiële) kaders te scheppen. Het is zaak om nog veel meer dan voorheen bezig te zijn met het verbeteren van de zorg en het beter aansturen van processen. Zorgverzekeraars hebben daarmee de sleutel tot betere en goedkopere gezondheidszorg in handen maar moeten innovatie op lange termijn collectief omarmen en een plek geven op de gezamenlijke agenda. En technologie bedrijven bewijzen de sector een dienst door pay per use  financieringsvormen aan te bieden.
Visie
Bothof vervolgt: “Bij de vorming van patient centric networks hebben organisaties een duidelijke visie nodig op de manier waarop zij de patiënt en cliënt centraal stellen. Deze visie, waarin positionering, zorgprocessen, ICT en technologie tot een logisch geheel zijn gesmeed, levert concurrentievoordeel op.

Gerelateerde artikelen