ICT-branche blijft stabiel

De ICT-branche lijkt niet of nauwelijks gevolgen te ondervinden van de kredietcrisis. Dit blijkt uit resultaten van de ICT Barometer van Ernst & Young. De verwachting is dat budgetten en de vraag naar ICT'ers ook het komende jaar verder zullen toenemen.

Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot de vraag naar personeel, het beschikbare budget en de verwachte investeringen op ICT-gebied. Het is gebaseerd op de ervaringscijfers en inschattingen van 600 Nederlandse managers en professionals.

‘De teneur over de gehele linie is veel positiever dan dat je momenteel zou verwachten’, zegt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young.

‘Het lijkt erop dat ICT de onderscheidende factor is geworden in tijden dat de broekriem wordt aangehaald. Dit is het resultaat van een oorspronkelijk zeer conjunctuurgevoelige sector die sinds 2001 het kaf van het koren heeft weten te scheiden. De sector stuurt nu duidelijk op kwaliteit en innovatie en weet nu de gevolgen van de kredietcrisis redelijk probleemloos op te vangen.’

Zo is de afgelopen twee maanden de vraag naar interne en externe ICT’ers net als voorgaande jaren per saldo ‘gewoon’ toegenomen. 88 procent van de bedrijven ziet het aantal interne ICT’ers groeien of gelijk blijven. Voor externe ICT’ers is dit 83 procent.

Er is nog steeds sprake van groei, wel iets minder dan voorheen. Voor de komende twaalf maanden wordt binnen alle sectoren een stijging van het ICT-budget verwacht. Ook hier geldt dat de budgetten minder snel zullen stijgen dan voorheen. Waar de afgelopen twee jaren telkens meer dan negentig procent van de managers en ICT-professionals verwachtte dat de budgetten gelijk zouden blijven of toe zouden nemen, is dat vertrouwen deze maand gedaald naar 83 procent.

In lijn met de budgetvoorspellingen geldt ten aanzien van de te verwachten investeringen in hard- en software en externe ICT-services dat de stemming nog altijd positief is, maar dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien.

Met name de middelgrote en grote bedrijven in de diensverlenende sector zijn positief gestemd voor het komende jaar. Verschuur: ‘Wellicht zijn de kleinere bedrijven toch wat voorzichtig geworden met het huidige economische klimaat en door de voortdurende negatieve berichtgeving.’

Toch is de branche gezond geeft Verschuur aan. ‘Bovendien geeft de tien procent groei van het aantal harde bètastudenten aan de Nederlandse universiteiten dit jaar, vertrouwen voor de toekomst.’

Gerelateerde artikelen