IB/VPB: Toerekening premie en uitkering arbeidsongeschiktheids-verzekering

Veel DGA's hebben privé een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De vormgeving van de verzekering bepaalt of de premie voor de inkomstenbelasting in aftrek kan worden gebracht, dan wel bij de BV in aanmerking dient te worden genomen.

In de praktijk wordt ook nog wel eens vergeten om bij arbeidsongeschiktheid van de DGA het salaris van de DGA te verlagen. Gevolg is dat in de aangifte inkomstenbelasting zowel het normale salaris als de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering dient te worden opgenomen. Dit leidt vaak tot een ongewenst hoge belastingheffing. De vraag is of dit kan worden voorkomen door de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de verzekeringsmaatschappij via rekening-courant met de BV te verrekenen.

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit niet mogelijk is. De uitkering kwam toe aan de DGA, die als verzekeringnemer was vermeld. Daar kwam bij dat de verzekering niet uitsluitend tegen bedrijfs- of beroepsongevallen dekking gaf. De premies konden daarom niet als ondernemingslast in aanmerking worden genomen en de uitkeringen behoorden om die reden ook niet tot de opbrengsten van de BV. De DGA werd dus uiteindelijk voor zowel zijn gebruikelijke salaris als voor de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de belastingheffing betrokken.

Let op!

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering privé afgesloten? Het is dan in geval van arbeidsongeschiktheid van belang ook de fiscale gevolgen hiervan te beoordelen. Zo is het raadzaam om het loon te verlagen om te voorkomen dat dubbele belastingheffing plaatsvindt. Heeft de BV de verzekering afgesloten? Dan is het in elk geval raadzaam om te (laten) beoordelen of de periodieke premies wel ten laste van het resultaat kunnen komen. Overleg in ieder geval tijdig met uw adviseur.

Bron: Horlings Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen