HR bij veel bedrijven van ondergeschikt belang

HR bij veel bedrijven van ondergeschikt belang
Commerciële strategieën zijn belangrijker dan het winnen van de war for talent.

Bij een kwart van alle Nederlandse organisaties bepaalt de directie niet het HR-beleid. Bij een derde van van bedrijven krijgt HR minder aandacht vanuit het management dan sales en marketing.

Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep onder 1.054 Nederlandse HR-professionals. Ondanks de steeds krappere arbeidsmarkt en de bijbehorende war for talent staat HR-beleid onvoldoende op het netvlies van het topmanagement.

Vooral jonge HR-professionals zijn kritisch op het personeelsbeleid van hun werkgever. 43 procent van hen merkt dat commerciële strategieën belangrijker dan HR-gerelateerde doelen. Dit ondanks onderbezetting en nijpend personeelsgebrek.

Uit het onderzoek blijkt dat het ad-hoc aanvliegen van het personeelsbeleid verstrekkende gevolgen heeft voor Nederlandse organisaties. Zo zegt maar een kwart van de ondervraagde professionals dat het HR-beleid in de afgelopen drie jaar niet heeft bijgedragen aan de strategische doelstellingen van hun organisatie. Dit komt mogelijk doordat de bestuurlijke top bij een op de vijf respondenten onvoldoende betrokken is bij de ontwikkeling van dat beleid.

Het onderzoek wijst uit dat zeven op de tien HR-professionals de komende vijf jaar het werven van het juiste talent als de grootste uitdaging voor hun organisatie zien.