Houd de coronavoordelen vast!

Corona loste grote problemen op. Nieuwe problemen kunnen we nu aanpakken. Hoe houden we die voordelen vast?

Een serie blogs over de praktijk van de coronacrisis.

Eerder schreef ik over de extra kosten die gemoeid zijn met het ondersteunen van banenbehoud en voortbestaan van bedrijven. De andere kant, de besparingen, kwam toen niet aan bod.

Nog slechts een jaar geleden kende Nederland onoplosbare problemen die alleen met veel geld of een andere mindset op te lossen … leken.

Door André Salomons. Hij is expert in digitaal en efficiënt werken in de finance kolom en was internationaal actief in bijna elke finance rol. Hij schreef “Van Slow Close naar Fast Close” en is mede-eigenaar van Financial suite®.

 

In die ‘normale’ situatie hadden we te maken met de volgende, schier onoplosbare problemen:

  1. politie-inzet tijdens prof voetbalwedstrijden
  2. geweld van en door voetbalhooligans
  3. groot aantal inbraken
  4. groot aantal zakkenroller slachtoffers
  5. veel files
  6. veel schadegevallen in het verkeer
  7. hoge CO2-uitstoot door verkeer
  8. drukte op het spoor, tekort aan treinstellen
  9. zwartrijden in het OV

Wat blijkt? Door Covid-19 zijn al deze problemen in één keer opgelost, zonder extra investeringen. De offers zijn echter wel hoog, zoals de het economisch verlies door de lockdowns, met als verwacht gevolg veel faillissementen in het vierde kwartaal en in 2021.
We moeten proberen op deze terreinen deze winsten vast te houden nadat het coronavirus onder controle is gekomen.

Wanneer zal deze, ten opzichte van vorige jaren, abnormale situatie eindigen? Niemand die het weet en uitspraken over ‘het einde van de Covid-19 pandemie’ zijn dan ook onzin. Toch zijn er zaken die we nu meteen al op kunnen pakken, op de lange en korte termijn.

Op te lossen op langere termijn

Het verlagen van de AOW leeftijd met een aantal jaar. Voordelen hiervan zijn tweeërlei: vervangt deels de WW-uitkering, en er komen banen vrij voor jongeren die op dit moment zonder werk zitten. Uiteraard kunnen deze jongeren niet de banen van deze ouderen opvullen en er zal dus een doorstroming moeten plaatsvinden.

Op te lossen op korte termijn

Voor de mensen die hun baan hebben behouden:
Persoonsgebonden vouchers voor het verplicht volgen van bijscholing en/of omscholing. Denk hierbij aan online vakgerichte cursussen afgesloten met een certificaat en gefinancierd door de overheid. Een bijdrage van de werkgever is hierbij ook op zijn plaats.

Voor de jongeren die hun baan hebben verloren:
een omscholingstraining online om werk te vinden in een andere branche.

Zo kan iedereen in staat gesteld worden om zijn/haar tijd nuttig te besteden en worden opleiders/trainers uitgedaagd om hun trainingsaanbod afgestemd te houden op de omstandigheden in coronatijd.

Verschuiving

We zien dat een aantal pre-coronaproblemen opgelost zijn of in ieder geval zeer zijn verminderd.

Het blijkt dat de in de normale omstandigheden ontstane beroepen, die voorzien in luxe en/of culturele behoeften, in eerste instantie in de problemen komen met de continuïteit. Om te voorkomen dat duizenden medewerkers gefinancierd moeten worden met ww-geld, is het zaak om deze medewerkers om te scholen om ze te kunnen laten werken in beroepen waar veel vraag is naar medewerkers, zoals bijvoorbeeld de zorg. Daarnaast kan de overheid onderzoeken of er een overheveling van ww naar aow kan plaatsvinden.
Zonder dat de ouderen direct te enthousiast worden: het zal slechts een kleine verlaging van de AOW-leeftijd kunnen zijn, omdat anders een financieringsvraagstuk gaat ontstaan.

Heb jij ook ideeën voor een positieve bijdrage aan de economie of welzijn van de mensen die geen baan meer hebben? Laat dit dan weten, zodat we hierover een breed gedragen discussie kunnen voeren.

De blogs in deze serie:

(foto: Vitezslav Vylicil, Pexels)

Gerelateerde artikelen