Hoe finance NU anders moet

De coronacrisis vereist aanpassing: wat zijn de vier belangrijkste fronten voor de finance professional?

Een serie blogs over de praktijk van de coronacrisis.

BLOG – Na de Tweede Wereldoorlog hebben we het goed gehad en een welvarende maatschappij opgebouwd . Een maatschappij die ook voor hen zorgt die geen of een laag inkomen hebben, en een een sociaal vangnet regelde. Direct na de oorlog had je de bouwers, zij die de maatschappij weer opbouwden en zorgden dat de economie in West Europa kon groeien.
Deze welvaartsgroei werd als vanzelfsprekend ervaren door de kinderen van de bouwers Zij groeiden op met een groeiende welvaart. De vanzelfsprekendheid van deze welvaart leidde in een aantal gevallen tot overmoedig denken: de maatschappij leek maakbaar te zijn.

Door André Salomons. Hij is expert in digitaal en efficiënt werken in de finance kolom en was internationaal actief in bijna elke finance rol. Hij schreef  “Van Slow Close naar Fast Close” en is mede-eigenaar van Financial suite®.

Dat zien we ook nu weer: de coronacrisis veroorzaakt een stevige trendbreuk Alles van waarde blijkt weerloos. Helaas zullen er bedrijven ten ondergaan, verliezen mensen hun baan , worden schulden niet afgelost omdat er geen geld meer is. We zien nu al de eerste bedrijven afvallen die een niet tot de eerste levensbehoefte horende dienst of product beiden: horecaondernemingen, reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen, Über, Airbnb, oliemaatschappijen, autofabrieken, onderwijsinstellingen en -instituten, artiesten en theaters.

Ander gedrag?

Gelukkig heeft de regering de afgelopen jaren een zuinig beleid gevoerd, waardoor er nu een enorm pakket van steunmaatregelen mogelijk is. Daarmee geeft de overheid invulling aan dat sociale vangnet. Maar de overheid vraagt wel wat terug! Na de oorlog zagen we een natuurlijke en fundamentele gedragsverandering van mensen. Nu zie je dat de verandering door de regering moet worden afgedwongen om de crisis te overleven.

De opgelegde aanpassingen zijn tegennatuurlijk voor de mensen die in de na-oorlogse welvaartsstaat zijn opgegroeid. Een minderheid van de mensen begrijpen de maatregelen niet, waardoor het beroep op gezond verstand in feite onsuccesvol is gebleken. De maatregelen zijn daarom op vorige week fors uitgebreid. Zoals het verbod op samenkomsten: dat geldt uiteraard ook voor de board room!

Hoe en wanneer de crisis ten einde komt weet niemand op dit moment, maar we moeten ons gedrag wel veranderen om te overleven, want de situatie van overleven is wel degelijk aan de orde. Als deze crisis kort duurt, zal je zien dat de tijdelijke verandering niets meer is dan een aanpassing en geen fundamentele gedragswijziging tot gevolg heeft. Naarmate de crisis langer duurt zullen mensen hun gedrag ook fundamenteel moeten veranderen om te overleven.

Alles is dus anders, ook voor finance.

Uiteraard gaan de veranderingen niet voorbij aan finance. Wat zijn dan die noodzakelijke aanpassingen voor finance? Die kunnen we groeperen in vier aandachtsgebieden:

1. Strategisch

 • Belangrijkste vraag de leiding: heeft de organisatie nog bestaansrecht?
 • Hebben we als organisatie genoeg veerkracht om heel snel aan te passen?
 • Wat doen we na drie maanden? Wat als de crisis een jaar duurt?
 • Wat doen we als de crisis voorbij is?
 • Welke strategische keuze voor online werken maken we? Alleen sociaal contact, of ook core-processen?
 • Welke partner kiezen we? Microsoft, Google, AWS, een combinatie?
 • De leiding is de sponsor van het vernieuwde online werken: draag dat nieuwe beleid!
 • Ook boardmeetings moeten online! Samenkomsten zijn immers verboden.
 • Laat de organisatie per direct efficiënter werken om werkgelegenheid te behouden en goed inzicht in de organisatie te hebben.
 • Behoefte aan dagelijkse informatie over de organisatie (processen), actuele cijfers (daily close), en cashflow.
 • Aangepast? Kijk of je in de toekomst de vernieuwde manier van werken kunt continueren.

2. Rapportagelijnen

 • Strategische beslissingen moeten sneller worden uitgevoerd dan ooit te voren. Hoe doe je dat?
 • Voer dagelijkse rapportages in (als die er al niet zijn).
 • Schaf kwartaal, halfjaar- en jaarrapportages af: die informatie is nu veel te laat.
 • Zet digitale dashboards in met key informatie voor geautoriseerde stakeholders.
 • Budgetten kunnen de prullenbak in, niemand heeft deze zwarte zwaan zien aankomen.
 • Vervang budgetteren door een korte termijn forecast van het aantal maanden dat je vooruit wil kijken.
 • Maar: forecasts voor 12 maanden kunnen ook de prullenbak in

3. Operationeel, control

 • Control wordt en kan nu vanaf een afstand worden bedreven.
 • Start NU de efficiencyslag: finance processen en procedures moeten en kunnen gestroomlijnd worden. Denk aan de manier van opslaan en opvragen van documenten.
 • Welke handelingen zijn acuut zinloos geworden en kunnen worden weggegooid?
 • Tal van procedures kun je  met een software-oplossing beter doen.

4. ICT

 • Veranderingen in finance: digitaal denken wordt online werken.
 • Versneld uitvoeren van de online strategie, dus een tijdelijke extra belasting voor ICT.
 • Werken in de cloud is nu normaal en moet overeenkomstig ondersteund worden
 • Security consequenties moeten voor invoering met de leiding besproken worden

Het nieuwe finance

Als deze crisis lang gaat duren, komt er een fundamentele gedragsverandering, wordt online werken de standaard, en moet finance versneld anders gaan denken en werken. We gaan dus terug naar de minimum werkzaamheden, die gedaan moeten worden en zullen die onder andere met AI, Big Data en in de cloud moeten realiseren. Finance gaat lean zeg maar.

En denk eraan: de organisaties die van strategisch belang zijn, hebben het meeste baat bij snelle invoering van genoemde efficiencyverbeteringen

Nog een een tip voor de regering: doe meer dan alleen waardering uitspreken voor politie, verplegende personeel, artsen, onderwijzend personeel en anderen in de eerste lijn die eerder aangaven dat hun salarissen te laag zijn. Doe er ook echt wat aan: in crisis kun je op ze rekenen, blijkt nu wel. Zorg er daarom nu voor, dat zij ook op de regering kunnen rekenen.

De blogs in deze serie:

Gerelateerde artikelen