Hoofdkantoren dreigen te verdwijnen uit Nederland

Nederland moet om hoofdkantoren aan zich te binden kiezen voor toppers in de regio. Minister Van der Hoeven ontving het rapport 'Hoofdkantoren een hoofdzaak' van consultant The Boston Consulting Group (BCG).

In het rapport staat dat Nederland met 30 hoofdkantoren van multinationals binnen de grenzen een wereldspeler is, maar dat deze positie wel wordt bedreigd door fusies en overnames en omdat bedrijven actief zoeken naar de beste locatie van het hoofdkantoor.

Volgens BCG zijn clustering van bedrijven en het verbeteren van het leefklimaat twee maatregelen om Nederland topspeler te laten blijven. De minister ziet in de conclusies van het rapport een ondersteuning van haar beleid. ‘Met de sleutelgebiedenaanpak kiezen we voor het stimuleren van de beste bedrijven en dat werkt goed,’ aldus Van der Hoeven.

Langere horizon
De sleutelgebiedenaanpak vraagt volgens Van der Hoeven wel om langere horizon dan een kabinetsperiode. ‘Je moet dat langer volhouden, vier jaar is te kort.’ Naast het clusteren van bedrijven moet ook naar de ‘zachtere factoren’ worden gekeken.

‘Ook aan immateriële voorzieningen zoals een groene omgeving en een open en tolerant klimaat moeten we blijven werken. Daar komen goed gekwalificeerde werknemers op af,’ aldus Van der Hoeven.

BCG becijferde dat de 16 hoofdkantoren van Nederlandse multinationals en 14 Europese hoofdkantoren van grote buitenlandse bedrijven goed zijn voor een bijdrage van 13 miljard euro aan de Nederlandse economie. Ook zorgen de ondernemingen voor 150.000 directe en indirecte banen.

Gerelateerde artikelen