Honderdduizenden werkloos door corona

Werkloos zal stijgen tot boven 7 procent, bbp zal krimpen met meer dan 6 procent.

De coronacrisis kost waarschijnlijk honderdduizenden Nederlanders hun baan en zet de economische vooruitgang jaren terug. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB), die voor dit jaar alleen al rekent op de sterkste krimp van de werkgelegenheid sinds de jaren zeventig.

Volgens de centrale bank loopt de werkloosheid in 2020 waarschijnlijk op tot 4,6 procent van de beroepsbevolking, en omdat veel bedrijven pas volgend jaar zullen reorganiseren stijgt de werkloosheid dan naar verwachting verder tot 7,3 procent. Dat betekent dat straks zo’n 700.000 mensen geen baan hebben, en wel actief op zoek zijn naar werk.

De economische klap die hieraan ten grondslag ligt is fors. DNB raamt voor 2020 een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 6,4 procent. Dit is een bijna twee keer zo diepe neergang als tijdens de financiële crisis in 2009. Per inwoner valt het bbp daarmee in één klap terug naar het niveau van 2015.

Volgens DNB zijn in het lopende kwartaal, waarin het virus onder controle moet worden gebracht, de grootste negatieve effecten te verwachten. Dit komt niet alleen door de schok van de lockdown, maar ook doordat veel mensen en bedrijven vanwege alle onzekerheid momenteel de hand op de knip houden.

Herstel in 2021

Voor volgend jaar wordt weer een beperkt economisch herstel voorzien. De groei voor 2021 wordt geraamd op 2,9 procent en voor 2022 rekent DNB op een plus van 2,4 procent. Maar aan het einde van dat jaar is de omvang van de Nederlandse economie waarschijnlijk nog steeds circa 1 procent kleiner dan eind 2019.

De crisis werkt naar verwachting ook door in de loongroei. Die zal komende jaren veel beperkter zijn dan voorafgaand aan de virusuitbraak werd voorzien. Ook verwacht DNB als gevolg van alle overheidssteun om bedrijven overeind te houden, een flink tekort in de overheidsfinanciën.

Maar volgens DNB-directeur Olaf Sleijpen kan Nederland die klap wel aan. De deskundige geeft aan dat de overheid er financieel gezien eerder goed voor stond. Sleijpen heeft sowieso de indruk dat het kabinet met zijn steunpakketten en contactbeperkende maatregelen economisch gezien de goede weg is ingeslagen.

Toch houdt de centrale bank nog een grote slag om de arm. Het precieze verloop van de pandemie is lastig in te schatten. Vandaar dat DNB naast zijn basisscenario ook nog een milder en een zwaarder scenario heeft uitgewerkt. In dat laatste scenario zijn ook de effecten van een 'tweede golf' van virusbesmettingen meegenomen. Dan zou de economie dit jaar zomaar bijna 12 procent kunnen krimpen en kan de werkloosheid volgend jaar oplopen tot meer dan 9 procent.

(bron: ANP; foto: Gerd Altmann, Pixabay)

 

 

Gerelateerde artikelen