Corona en middenbedrijf: ook 2021 minder

Driekwart ondernemingen verwacht in 2021 lagere omzet. Personeelsbestand zal meer dan 10 procent krimpen.

Driekwart van het MKB tussen 2,5 en 500 miljoen euro omzet verwacht het ook in 2021 minder te doen. Verder voorziet men dit jaar een reductie van het personeelsbestand van gemiddeld 11,4 procent. Desondanks denkt op dit moment bijna geen van de bedrijven failliet te gaan.

De enquête van business consultant Kruger werd vorige week gehouden onder directie- en managementleden van de bedrijven. “De meeste media-aandacht gaat tot heden steeds over of geeft de associatie met het echte kleinbedrijf – kapper, kroeg, horeca – of over het echt grote bedrijf. Deze enquête gaat juist over het middelgrote bedrijf,” stelt Kees Lieve, partner bij Kruger. “Bij mij ontstaat het beeld dat de deelnemers heel goed beseffen wat er gaat gebeuren met hun omzet, resultaat en werkgelegenheid, maar ze onderschatten nog in grote mate de risico’s voor de continuïteit van hun eigen bedrijf. Men leeft vaak nog in de niet rationele veronderstelling dat het voor hen hopelijk wel meevalt.”

Van de ondervraagden verwacht 84 procent een lagere omzet in 2020 ten opzichte van 2019. Iets minder dan de helft zegt aanvullende steun of extra krediet nodig te hebben om te overleven. Opvallend is dat kleinere ondernemingen met een omzet van minder dan 25 miljoen euro meer omzetverlies verwachten dan de grotere, maar ook minder bezuinigingsmaatregelen denken te nemen, minder van steunmaatregelen gebruik maken en minder beroep doen op financiers.

Om de verwachte langdurige effecten op de economie het hoofd te bieden zeggen vrijwel alle ondervraagden te bezuinigen en te reorganiseren. Dit jaar zal het personeelsbestand gemiddeld 11,4 procent krimpen, op indirect personeel, marketing en overige overhead wordt bezuinigd en een groot deel zegt investeringen terug te schroeven of uit te stellen.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen