Hogere winstvrijstelling voor ondernemers

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan mag u elk jaar uw winst verlagen met een vast percentage. Over dit vrijgestelde bedrag hoeft u geen belasting te betalen. Was dit percentage in 2012 nog 12%, dit jaar is de mkb-winstvrijstelling verhoogd naar 14%.

Dat meldt ABAB Accountants & Adviseurs.

De vrijstelling wordt berekend over het bedrag van de winst uit onderneming nadat de ondernemersaftrek is toegepast. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, eventuele startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Voorbeeld
Uw winst uit onderneming bedraagt in 2013 € 50.000 en u heeft een ondernemersaftrek van € 7.280. De mkb-winstvrijstelling bedraagt dan 14% van € 42.720 (€ 50.000 – € 7.280) = € 5.981.

U heeft recht op de mkb-winstvrijstelling als u voor de Belastingdienst kwalificeert als ondernemer. U hoeft niet te voldoen aan het zogeheten urencriterium van 1.225 uur. Een deeltijdondernemer kan dus ook gebruikmaken van de vrijstelling.

Let op!
De mkb-winstvrijstelling werkt ook als u een verlies lijdt. De vrijstelling verlaagt dan uw verlies uit onderneming.

Bron: ABAB Accountants & Adviseurs

Gerelateerde artikelen