Hogere prijzen jagen omzet industrie op

Hogere prijzen jagen omzet industrie op
Bij metaalproducenten ging de omzet met bijna driekwart omhoog.

De Nederlandse industrie heeft in het slotkwartaal van 2021 fors meer omgezet. Op jaarbasis zette de sector bijna een kwart meer om. Dat kwam vooral door de hogere prijzen die voor producten werden gerekend.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over heel 2021 was de industrie goed voor een 14 procent hogere omzet op jaarbasis. In vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de crisis, lag de omzet van de industrie 4,7 procent hoger.

Met name in de chemie en in de raffinage stegen de opbrengsten, geholpen door de oplopende olieprijzen. De afzetprijzen in de olie en chemie stegen met respectievelijk 87 en 45 procent. Ook in de metaalsector stegen de omzetten. Bij producenten van metalen ging de omzet alleen al met 72,5 procent omhoog. In de metaalindustrie lagen de afzetprijzen 43 procent hoger.

Overigens was niet in alle industriesectoren sprake van een stijging. In de transportmiddelenindustrie daalden de omzetten gemiddeld 2 procent. Vooral producenten van auto’s, aanhangers en opleggers zagen de opbrengsten wegzakken. Daarbij gingen er ook minder spullen naar het buitenland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de omzet op jaarbasis met bijna een kwart.

Het aantal faillissementen was daarbij nog niet de helft van het aantal faillissementen in 2020; 102 afgelopen jaar tegen 226 in 2020. Niet eerder werden volgens het CBS zo weinig faillissementen uitgesproken.

(ANP)