Hoge schuldenlast problematisch voor veel horecaondernemers

Ruim een vijfde van alle horecaondernemers kampt met een hoge schuldenlast.

Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van een onderzoek dat is gedaan samen met onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de cijfers komt ook naar voren dat ruim de helft van de horecaondernemers kampt met een hogere schuldenlast dan voor corona. Daarnaast zegt ruim twee vijfde van de bedrijven in de cultuur-, sport- en recreatiesector met een hogere schuldenlast opgezadeld te zitten dan voor de virusuitbraak.

De Nederlandse economie herstelt krachtig, erkennen VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar achter de klinkende macrocijfers gaat volgens de organisaties een andere werkelijkheid schuil.

De laatste cijfers zouden ook laten zien dat er nog steeds veel onderliggende problemen spelen bij ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren. Zo geeft ruim een derde van alle horecaondernemers aan uitstel van betaling te hebben aangevraagd bij de Belastingdienst. In de cultuur-, sport- en recreatiesector betreft dit een kwart van de bedrijven.

De cijfers onderstrepen volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nogmaals dat ondernemers met een levensvatbare onderneming geholpen moeten worden bij schuldenafbouw of -sanering.

Gerelateerde artikelen