Hoge Raad: teruggegeven btw niet altijd naheffen

Onlangs heeft de Hoge Raad drie arresten gewezen over de vraag of ambtshalve teruggegeven btw kan worden nageheven. De Hoge Raad was in twee procedures van oor- deel dat dat wel mogelijk was. In deze procedures was sprake van naheffing van btw die in eerste instantie was betaald en later op verzoek was teruggegeven.

Door de teruggave kwamen de belanghebbenden in de positie te verkeren waarin zij zich bevonden vóór dat zij de btwbetaling dienden te verrichten. In de derde procedure achtte de Hoge Raad naheffing van de ambtshalve teruggegeven btw niet mogelijk. In deze procedure was namelijk geen sprake van een onbetaald gelaten btwschuld.

Gerelateerde artikelen