Hoekstra wil EU-commissaris cyberveiligheid

De minister wil "een morele maatstaf op gebied van transparantie, privacy en cyberveiligheid".

Zo'n speciale commissaris voor cybersecurity in de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie in Brussel, is nodig voor een echte ommezwaai, heeft Hoekstra gezegd in de Humboldt-Rede zur Europa.

Lees ook: Financial moet rol bij cybersecurity pakken.

De bewindsman wijst op de noodzaak voor de Unie om te investeren in de economie van de toekomst. “Als de EU op dit vlak naar een hogere versnelling weet te schakelen én tegelijkertijd een morele maatstaf stelt op het gebied van transparantie, bescherming van privacy en cyberveiligheid, kunnen we een wereldwijde standaard zetten, zoals we dat in het verleden ook op veel andere terreinen hebben gedaan.”

Volgens Hoekstra is er in Europa een fundamenteel andere aanpak nodig bij investeringen. Al in de nabije toekomst zullen we veel van ons geld immers op een andere manier verdienen. De Unie zal een grote stap moeten maken bij investeringen in innovatie, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en biotechnologie.

Zes keer zoveel investeringen

Hoekstra wijst erop dat in 2016 in Azië ruim drie keer zoveel is geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie als in Europa, en in de Verenigde Staten ruim zes keer zoveel. “Laten we dat gat goedmaken, en meer doen. Dat kunnen we doen door research te faciliteren en de nieuwste technologieën te ondersteunen. En lidstaten kunnen bovendien zelf de koe bij de horens vatten en investeren in onderwijs, techniek en onderzoek. Dat zal het verschil maken in de toekomst.”

Ruim twee jaar geleden gaf een door PostNL-CEO Herna Verhagen geleide commissie een advies voor het bedrijfsleven – op verzoek van de Cyber Security Raad. Zeker 5 procent van het nationaal inkomen wordt verdiend met ICT en dus is beveiliging tegen onlinecriminaliteit zeer belangrijk. De overheid moet behalve aansturen ook de eigen digitale infrastructuur op orde brengen, onder andere om de gegevens van burgers te beschermen. Die burgers moeten meer kennis krijgen van de gevaren van cybercriminaliteit en hoe ze die kunnen voorkomen, aldus de commissie.

Ook het bedrijfsleven moet volgens Verhagen meer doen. Ze raadt onder meer aan tien procent van het IT-budget uit te geven aan cybersecurity. Ook moet er een certificering komen voor bedrijven die hun zaakjes digitaal op orde hebben. Worden bedrijven toch getroffen door onlinecriminaliteit, dan moeten ze dat direct melden. De Cyber Security Raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.

Gerelateerde artikelen