Hoe volwassen is uw risicomanagement?

Eerst leren lopen, dan pas rennen: met het RisicoManagement VolwassenheidsModel RMVM® groeit risicomanagement mee met de organisatie.

Een serie blogs over succesmanagement.

Organisaties die willen groeien in de volwassenheid van risicomanagement, moeten eerst bepalen waar ze momenteel staan. Anders is immers niet duidelijk waar naartoe kan worden gegroeid. Als de organisatie wil groeien, is het soms mooi om de lat hoog te leggen, maar is dat realistisch?

Door Geert Haisma. Hij is directeur Fully in Control en al 25 jaar gericht op nieuwe ontwikkelingen die doelbereiking effectief en succesvol kunnen maken. Hij is verbonden aan Universiteit Twente en moderator van de public peer group van het Controllers Netwerk.

Het RisicoManagement VolwassenheidsModel (RMVM®) geeft inzicht in waar de organisatie staat en wat de volgende stappen in de groei zijn. Als de organisatie wil groeien moet namelijk een uitgestippeld pad worden gevolgd en kunnen geen stappen worden overgeslagen. Daarom wordt ook gesproken over een volwassenheidsmodel. Naar analogie van de volwassenheidsontwikkeling van de mens: Een peuter kan niet meteen de stap naar volwassenheid maken zonder eerst kind, puber en adolescent te zijn. Ditzelfde geldt voor organisaties die willen groeien in de volwassenheid van risicomanagement.

Het RisicoManagement VolwassenheidsModel (RMVM®) is het eerste model dat naast het risicomanagementproces ook kijkt naar de organisatie-ontwikkeling, die onlosmakelijk is verbonden met de ontwikkeling van risicomanagement. De organisatie-as is toegevoegd, omdat de impact van de grootste risico’s in de praktijk meestal niet voortkomt uit gebrekkig risicomanagement, maar wordt veroorzaakt door mensen in een niet-bewuste organisatiecultuur.

Het RMVM® bestaat daarom uit twee assen, waarbij het meeste resultaat wordt geboekt als beide assen in balans zijn en de groei langs de 45 graden lijn wordt gevolgd.

Het RMVM®

Dit model is ontwikkeld vanuit de ervaring en het geloof dat niet alle risico’s zich door een risicomanagementproces of compliance laten beheersen. De risico’s van morgen zijn immers niet in een proces te vangen, maar vereisen een adequate en competente organisatie, die zich continu aanpast aan de situatie. Daarmee worden risico’s kansen en helpt risicomanagement organisaties succesvol te worden.

De risicomanagement as gaat over het pad van ad hoc naar geoptimaliseerd risicomanagement, via de ontwikkel-, structuur- en integratiefase. In het diagram is aangegeven welke elementen daarbij horen.

De organisatie as gaat over het ontwikkelen van medewerkers en organisatie, van conservatief naar toekomstgericht, en verloopt via de onderzoeks-, bewustwordings- en beheersings (in control) fase. Deze as focust op elementen als risico eigenaarschap, ontwikkeling van competenties van medewerkers, ontwikkeling van een bewuste organisatiecultuur en de manier waarop de organisatie wordt aangestuurd.

Volwassenheidsniveau

Het volwassenheidsniveau verschilt overigens vaak per onderdeel binnen een organisatie en is nooit voor de hele organisatie hetzelfde. Organisatie-onderdelen die zich met projectmanagement bezighouden hebben vaak al meer risicomanagement in hun werkwijze geïntegreerd.

Om in staat te zijn nu en in de toekomst de juiste risico’s te kunnen waarnemen en beheersen is een zeker niveau van volwassenheid qua risicomanagement van belang, doorgaans minimaal niveau 3. Het RisicoManagement VolwassenheidsModel RMVM® helpt om een beeld te vormen van de volwassenheidsfase waarin de organisatie zich bevindt en geeft richting aan de volgende stappen die kunnen worden gezet op het pad naar meer volwassenheid.

Benieuwd naar waar uw organisatie staat op de volwassenheidsladder? Op de website Succesmanagement vindt u op de homepage direct de mogelijkheid om een online risicomanagement scan te maken. Het maken van deze scan is gratis en neemt circa 15 minuten van uw tijd in beslag. Na afloop krijgt u automatisch een uitgebreid rapport per mail toegezonden. Succes met de volgende stap op weg naar risico-volwassenheid.

Alle blogs van Geert Haisma voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen