Hoe Twitter meer dan de helft van zijn waarde verloor

De waarde van de big tech kromp van 44 naar 24 miljard dollar.

Opnieuw is Twitter het mikpunt van onheil. Na massaontslagen, interne onrust en een kopersboycot liggen nu delen van de broncode op straat. Een voormalige werknemer zou ze op GitHub hebben gezet, een online verzamelplek voor software. Via de rechter zou Twitter geprobeerd hebben om de software offline te halen.

Alle perikelen hebben ertoe geleid dat het bedrijf meer dan de helft van zijn waarde heeft verloren. Van de 44 miljard die het bedrijf vorig jaar waard was, is nu ongeveer twintig miljard over aan waarde. Dat is wat de eigenaar Elon Musk meldde in een e-mail aan medewerkers van het bedrijf.

Musk stuurde de e-mail om werknemers te informeren over een nieuw aandelencompensatieprogramma. Hij waarschuwde erin dat Twitter in een precaire financiële positie verkeert en dat het op een gegeven moment slechts vier maanden zou duren voordat het geld op zou raken. De “radicale veranderingen” die hij vlak na zijn overname doorvoerde – waaronder massaontslagen en kostenbesparingen – waren dan ook nodig geweest om faillissement te voorkomen en de operaties te stroomlijnen.

Krachtens het nieuwe aandelencompensatieprogramma ontvangen Twitter-medewerkers voortaan aandelen in X Corporation, de holdingmaatschappij die Musk gebruikte om het bedrijf te kopen. De aandelen zullen worden toegekend op basis van de waardering van twintig miljard dollar. Ook schreef Musk in zijn e-mail dat Twitter op een dag 250 miljard dollar waard zal zijn.