Hoe maak je startups weerbaarder? (1)

Door sterke groei kan aandacht voor interne beheersing verslappen: 5 kenmerken van de weerbare startup.

Een serie blogs over AO/IC.

BLOG – Het aantal startups is razendsnel aan het groeien. Door technologische ontwikkelingen en de mogelijkheid om tegen lage kosten een product of dienst in de markt te zetten, is de drempel om een startup te starten laag. Maar door deze lage drempel kan de concurrentie in potentie ook groot zijn. Dit maakt snelheid en het creëren van schaalvoordelen noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven.

Door Arjan Hofman, partner bij adviesbureau ACS Partners. Hij zet zich in voor de uitvoering van AO/IC-opdrachten bij organisaties en traint en publiceert er over.

Deze ondernemingen uit de nieuwe economie doorlopen hun levenscyclus veel sneller dan traditionele bedrijven. De dynamiek is anders door de grote behoefte aan kapitaal, kennis en personeel, met tegelijkertijd een groot risico op falen. Een startup heeft binnen deze dynamiek te maken met het voldoen aan de eisen en wensen van enerzijds de markt, maar anderzijds ook de investeerders die onvermijdelijk zijn om de snelle groei te realiseren. Investeerders, zoals venture capitalists, stellen hoge eisen aan de accountability naarmate de organisatie verder groeit, zoals het inrichten van formelere bedrijfsprocessen. Kortom, door de dynamiek van de startuporganisatie, de omgeving en de snelle groei wordt het nodige gevraagd van de interne organisatie.

Veel startups worstelen met deze toenemende complexiteit of zijn zich onvoldoende bewust van de – groeiende – risico’s bij snelle groei. Door de grote focus op de marketing & sales, kan aandacht voor de interne beheersing van de organisaties verslappen. Dit heeft in de beginfase van een startup nog relatief beperkte impact, maar gaat zich wreken naarmate de startup fors aan het groeien is. En dan is het op orde krijgen van de interne beheersing veel complexer en duurder, dan wanneer je dit laat meegroeien vanaf het begin. Met alle gevolgen van dien, als je kijkt naar de vele voorbeelden in de media, zoals het faillissement van Op = Op Voordeelshop.

3 levensfasen van de startup

Een startup kent de volgende drie levensfasen:

  • Bootstrap: met eigen middelen activiteiten ontwikkelen om een idee om te buigen tot een winstgevende startup
  • Seed: het ontwikkelen van het team, het prototype, zoeken naar ondersteunende mechanismen, zoals accelerators, incubators enzovoort, en toegangspogingen tot de markt.
  • Creation: het daadwerkelijk verkopen van het product aan de markt, aanname van personeel, het inrichten van de interne organisatie en het inrichten van de financieringsstructuur.

Vooral tijdens Creation is het van belang aandacht te hebben voor de interne inrichting en beheersing van de startup. Is de organisatie wel weerbaar genoeg om de snelle groei aan te kunnen? En om zich te beschermen tegen risico’s die ook meegroeien? Zijn bedrijfsprocessen wel efficiënt en effectief genoeg ingericht? Aspecten die door de founders vaak te weinig aandacht krijgen, als het bedrijf flink gaat groeien.

5 kenmerken van de weerbare startup

Een weerbare startup is in staat om interne en externe risico’s tijdig te mitigeren, maar beschikt ook over een stevig fundament – zoals de heipalen onder een huis, waarmee de startup adequaat kan functioneren en haar doelen efficiënt kan bereiken. Een startup die weerbaar is, beschikt over:

  1. Betrouwbare informatie.
  2. Bescherming tegen – groeiende – risico’s.
  3. Effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen.
  4. Volledige opbrengsten en juistheid van kosten.
  5. Een compliance systeem voor wet- en regelgeving.

Er zijn diverse mechanismen beschikbaar, waarmee deze weerbaarheidsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Zo zijn functiescheiding en de waardekringloop waardevolle mechanismen om de weerbaarheid te versterken.

Dat bekijken we in deel 2.

Alle blogs van Arjan Hofman over AO/IC voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen