Hoe blijft u van waarde voor organisaties? (Veranderende competenties van financials)

Meer Finance binnen organisaties of juist géén Finance meer? Een uitdagende vraagstelling. Een stelling die zeker ook niet zo zwart-wit is, maar wel één die de discussie binnen de Finance-functie op scherp stelt.

Door Misja Bouma

Yacht faciliteerde tijdens het Jaarcongres Finance Transformation een rondetafelsessie met als onderwerp: ‘More Finance or No More Finance?’. 20 CFO’s, Finance- en verandermanagers van toonaangevende organisaties als Schiphol Group, Shell, TomTom en NN Group gingen met elkaar in gesprek onder leiding van Han Kolff (Managing Director Group Control, Strategy and M&A bij Randstad Holding) en Caroline van den Bosch (Managing Partner bij Emeritor).

Uit een onderzoek van de CFO Community van Alex van Groningen blijkt dat 65 procent van de ondervraagde CFO’s vindt dat de transformatie van Finance te langzaam gaat. Ook geeft 44 procent aan Finance-mensen te willen vervangen door nieuwe profielen gezien de taken die erbij komen voor Finance. 

Organisaties gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden en passen hun businessmodellen aan. Deze oriëntatie op veranderingen in de markt en het reageren hierop, hebben een grote impact op de financiële afdeling. Dat is niet nieuw, de Finance-functie is gewend aan het anticiperen op en adviseren over een veranderende markt. Wel echt van deze tijd zijn de snelheid en de complexiteit van de marktveranderingen.

Unieke menselijke eigenschappen
Want complex is het. Als Business Development Manager van Yacht zit ik regelmatig bij onze klanten aan tafel én overal wordt gezocht naar een goede balans tussen techniek en mens. Onder druk van technologisering en robotisering verdwijnen er binnen Finance veel taken. Aan de andere kant komen er ook nieuwe taken bij, maar op een ander niveau. Zo gebeurt het werk steeds efficiënter. Wat volgens mij straks overblijft is werk waarin de unieke menselijke kwaliteiten goed tot hun recht komen. Vooral mensen die zich bezighouden met innovatie, creatief zijn, persoonlijke aandacht hebben, kritisch en multidisciplinair kunnen denken, hebben de toekomst. Dit is een interessante denkrichting om te verkennen voor de Finance-functie. Door de mens met al zijn unieke eigenschappen centraal te zetten, kan robotisering juist omarmd worden. 

Aan de achterkant gaat technologie helpen om administraties en rapportages veel meer automatisch op te leveren. Van de boekhouder en controller vraagt dit een verschuiving van de huidige werkzaamheden naar diensten met meer toegevoegde waarde. Aan de voorkant zet de technologie businessmodellen op hun kop. Dit vereist van de businesspartners in Finance een veel bredere navigatierol, waarbij Finance de business helpt om het juiste groeipad te bepalen en te investeren in innovatie en ontwikkeling. In mijn optiek maakt dit het Finance vak nog interessanter! Voor de verschillende rollen vanuit het finance vak. Je komt als finance professional dichter in de business te staan en je krijgt meer tijd om de focus te verleggen, impact te vergroten én echt invloed uit te oefenen en mee te denken.

De verandering in de financiële functies en de vraag naar een ander soort financial is en blijft een constant proces. Organisaties hebben behoefte aan betrouwbare toekomstscenario’s. De afdeling Finance wordt hier frequenter bij betrokken en neemt steeds vaker zélf het voortouw. Het is dan ook niet zo dat CFO’s een veel kleinere Finance-functie willen; ze willen belangrijker worden binnen hun organisaties.

De deelnemers van onze rondetafelsessie werd gevraagd in welke richting de Finance-functie zich in hun organisatie ontwikkelt. Zowel op functie-inhoud als op competenties. De algemene trend van Finance in transformatie is als volgt:
Minder: planning, processes, budgeting, reporting.
Evenveel: specialities, zoals tax.
Meer: business decisions, pricing, innovations, performance.
Nieuw: data architects, system integrators, business process design.

Maar klopt dit voor deze groep? Wat opvalt, is dat de focus binnen de organisaties sterk van elkaar verschilt. Waar de ene Finance-manager nog bezig is om de traditionele Finance-taken te optimaliseren, is de ander al bezig met het ‘connected’ krijgen van alle offshoreteams. Toch is er één grote gemene deler: de wetenschap dat veranderen een must is. Stilstaan is absoluut geen optie.

Waarover alle aanwezigen het eens zijn: de mens gaat het verschil maken. De Finance-manager die het overzicht weet te houden, die de businesskant van Finance weet te verbinden met de meer ‘hardcore’ cijfermatige kant – en daarbij niet angstig is voor robotisering en vernieuwing – heeft de toekomst. 

Meer inzichten in hoe u als finance professional van waarde kunt blijven voor organisaties in de toekomst? In de whitepaper ‘More Finance or no more Finance?’ van Yacht wordt dit onderwerp verder uitgediept en vertellen de Finance transformatieleiders van Nationale-Nederlanden, Randstad Holding en Timber and Building Supplies Holland hoe zij deze veranderingen vormgeven in hun organisaties. 

Misja Bouma is Business Development Manager Finance bij Yacht

Gerelateerde artikelen