Hoe agile organisaties onzekerheid beheren

Meer en meer bedrijfsleiders trekken de logica in twijfel waarbij strategieën en budgetten gebaseerd zijn op één enkele, statische kijk naar de toekomst, a

Partnerbijdrage van: 

Bedrijven staan onder druk om betere manieren te vinden voor het ondersteunen van de kernactiviteiten door het beter beheren van onzekerheid, volatiliteit en risico. Het plannen van scenario’s – een bekwaamheid die helpt met het beheersen van onzekerheden door een alternatieve op de toekomst aan te bieden waartegen strategieën, tactieken en budgetten getest kunnen worden – is steeds belangrijker geworden in een dergelijke omgeving. Indien goed toegepast, zal deze aanpak op een regelmatige basis scenario’s in business management processen bevatten. Het plannen van scenario’s wordt de basis, niet alleen voor het vermijden van risico’s, maar ook voor het identificeren en benutten van groeikansen.

Vijf structurele elementen voor het plannen van scenario’s 
De hoofdelementen die nodig zijn voor het ondersteunen van succesvol plannen van scenario’s staan hieronder geïllustreerd.

1. Driver Aannames – Goed opgezette scenario planning modellen identificeren de key drivers van het bedrijf (intern of extern). In tegenstelling tot spreadsheet modellen, zouden deze variabelen uit de zakelijke logica gehaald moeten worden en onafhankelijk geraadpleegd moeten kunnen worden. Opvolging en behoud van een historische trend van deze drivers wordt aanbevolen. De mogelijkheid om driver aannames te klonen en aan te passen als versies is cruciaal zoals hierboven geïllustreerd.

2. Business Logica – Het samenspel tussen driver variabelen en financiële uitkomsten is het hart van elk scenario planning model. De algoritmes moeten de dynamiek van de organisatie zo goed mogelijk nabootsen. De zakelijke logica moet transparant zijn; planners moeten gemakkelijk toegang hebben om hun modellen te kunnen bijstellen.

3. Invoer en Aanpassingen – Het scenarioproces zou experts in staat moeten stellen het onderwerp te herzien en additionele subjectieve oordelen toe te voegen. Het beste model volgens ons moet robuuste berekeningen bevatten, maar ook de mogelijkheid tot invoeren en aanpassen. Ingebouwde workflow logica kan het proces begeleiden zodat de juiste belanghebbenden toegang en inspraak hebben in hun respectievelijk domein.

4. Opslag van scenario's – Scenario’s moeten zorgvuldig opgeslagen worden in het systeem. Het benoemen, opslaan en terughalen van scenario’s moet eenvoudig te beheren zijn. Alle data, metadata, gebruikers invoer, en berekeningen moeten worden opgeslagen. Axiom Software gebruikt een unieke BLOB (Binary Large Object) relationele database ter ondersteuning van scenario planning. Deze unieke opzet laat toe om elk element en aspect van het scenario op te slaan en gemakkelijk weer op te halen.

5. Presentatie van scenario's – De creatie en effectieve opslag van de scenario’s vereist een even competente aanpak bij het presenteren van de resultaten. Het is van belang dat zij-aan-zij vergelijkingen van de financiële informatie gemakkelijk opgezet kunnen worden. Gebruikers moeten in staat zijn snel details te zien, en eventueel de zakelijke logica die het resultaat aandrijft te kunnen herzien.

Axiom Software heeft zijn technologie toegespitst op de ondersteuning van drivers en scenario planning. Organisaties kunnen van start gaan met eenvoudige impact analyses van de invloed van key drivers op financiële prestaties, of meer geavanceerde, multivariate scenario's plannen op basis van initiatieven. Effectieve scenario planning is een krachtig lerend bedrijfsinstrument, dat veronderstellingen en afwijkingen belicht die anders verborgen zouden blijven, maar ook de mogelijkheden uitbreidt met betrekking tot de strategie van de organisatie.

Lees verder op: http://www.axiomepm.nl/home_NL.html
 

Gerelateerde artikelen